Pretraživanje

Peti susret partnera u projektu MINHER „Rudarsko nasljede: generator gospodarskog i turistickog razvoja“

Ponedjeljak, 22. Rujna 2014. - 13:44

Na danas održanoj konferenciji za medije predstavljen je program 5. susreta partnera u projektu MINHER „Rudarsko nasljede: generator gospodarskog i turistickog razvoja“ koji se od 24. do 28. rujna 2014. godine održava u Labinu i Raši.

Program je predstavio Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika, zamjenica nacelnice Opcine Raša Tajana Kovac, predstavnica Udruge Labin Art Express Tamara Gobo, vanjski suradnik Grada Labina Tullio Vorano i predstavnik udruge „Istarski ugljenokopi Raša“ Mladen Bajramovic.

Projekt MINHER provodi se od srpnja 2013. do rujna 2014. godine, a zamišljen je kao mreža gradova sa zajednickom poveznicom - rudarskim nasljedem. Projektom Grad Labin želi razvijati suradnju u namjeri da se ostvare i unaprijede medusobni odnosi partnera u projektu temeljeni na izvornoj zajednickoj povijesti s posebnim osvrtom na obnovu i valorizaciju baštine industrijske arheologije te opcenito urbanih naselja povezanih s iskopnom djelatnošcu. Projektom se želi oživotvoriti jedinstveni koncept gospodarsko-turisticko-kulturnog proizvoda cija je svrha promocija kulturno turistickih znamenitosti, te pokretanje novih gospodarskih djelatnosti na lokacijama koje su izvornom namjenom povezane sa rudnikom.

U projektu sudjeluju partneri gradovi i opcine Rybnik (Poljska), Carbonia (Italija), Banovici (Bosna i Hercegovina), Idrija (Slovenija), Velenje (Slovenija), Raša (Hrvatska) i Labin (Hrvatska) u funkciji nositelja projekta.

Program 5. susreta partnera u projektu MINHER

Program posljednjeg susreta partnera u projektu zapocinje u srijedu, 24. rujna 2014. godine obilaskom Starog grada Labina (Starogradska jezgra, Narodni muzej Labin, Gradska galerija Labin, Zbirka Matije Vlacica Ilirika i dr.) te obilaskom Podlabina (šoht, Lamparna, Gradska knjižnica Labin, Trg labinskih rudara, Ceva i dr.). Nakon toga, predstavnici Grada Labina, Udruge „Kova je nasa“ i delegacije gradova partnera položit ce vijenac u spomen na Labinsku republiku, štrajk rudara koji je zapoceo 02.03.1921. godine na Krvove place na Vinežu. Takoder, obici ce Mediteranski kiparski simpozij (MKS) uz strucno vodstvo.

U cetvrtak, 25. rujna sudionici ce boraviti u Raši. Nakon obilaska rudnika u Raši uz strucno vodstvo prikazat ce im se projekcije dokumentarnih filmova o rudarenju na Labinštini kroz svjedocanstva bivših rudara koji prikazuju „ljudsku stranu“ jednog od najtežih zanimanja u povijesti. Nakon projekcije slijedi obilazak Raše nadzemnog rudarskog kompleksa – spomenika talijanske arhitekture 30-tih g. 20.st. i pod konzervatorskim nadzorom te obilazak autobusom lokacija bivše termoelektrane Vlaška, luke Bršica i naselja Krapan.

U petak, 26. rujna održava se Medunarodni simpozij: „Rudarsko nasljede: generator gospodarskog i turistickog razvoja“. Medunarodnim simpozijem želi se predstaviti bivši labinski rudnik kao generator gospodarskog, turistickog i kulturnog razvoja u buducnosti. Cilj Simpozija je privlacenje pažnje regionalnim i državnim vlastima u cilju ulaganja u investicijske projekte održivog razvoja Labinštine temeljene na rudarskoj baštini, njezina zaštita i valorizacija pozemnog i nadzenmog dijela Podlabina i Raše. Na jednodnevnom simpoziju sudjelovati ce delegacije rudarskih gradova – gradova partnera u projektu MINHER i strucnjaci koji su sudjelovali na uspješnim projektima obnove i revitalizacije rudarske i industrijske baštine.

Posljednji dan susreta predviden je za vožnju brodom "Pomorskim rudarskim putovima" na relaciji Rabac, Plomin, Prtlog, Marina, Tunarica uz strucno vodstvo. U vecernjim satima prikazat ce se film sa svih dosad održanih susreta te uruciti komunikacijski alati projekta.

Komunikacijski alati projekta MINHER

Dio projekta su komunikacijski alati projekta MINHER i to: dokumentarni film, rudarska igra, rudarski rjecnik, višejezicna brošura, web portal i facebook grupa. Komunikacijski alati koriste se u svrhu informiranja javnosti i vidljivosti projekta te promociju i edukaciju gradana o projektu. WEB stranica je jedno od osnovnih sredstava javnog informiranja.

Web stranica projekta MINHER dostupna je na poveznici www.minher.eu i sadrži informacije o projektu, projektnim partnerima i održanim aktivnostima te joj je cilj širenje svijesti o važnosti zaštite kulturne rudarske baštine. Dokumentarni film o projektu bit ce izraden nakon posljednjeg susreta u projektu MINHER u Labinu i Raši i biti ce predstavljen široj javnosti - gradanima projektnih partnera prigodom obilježavanja datuma od znacaja za svaku projektnu lokalnu zajednicu. Formirana je facebook grupa sudionika projekta i ostalih zainteresiranih gradana u cilju širenja informacija, iskustva i aktivnosti projekta MINHER.

Višejezicna brošura o europskim primjerima prenamjene rudarske ostavštine s posebnim poglavljem o projektnim partnerima i njihovoj povezanosti bit ce urucena partnerima tokom susreta u Labinu i Raši. Brošura odnosno višejezicni vodic (hrvatski,talijanski,slovenski, poljski, bosanski i engleski) koristit ce se u edukativne i turisticke svrhe na nacin da svaki partner distribuira 50-tak primjeraka na glavnim turistickim punktovima, odgojno-obrazovnim ustanovama i strucnim udruženjima. Izraden je i rudarski rjecnik projektnih partnera - transnacionalni rjecnik u cilju ocuvanja i prenošenja mladima specificnog rudarskog pojmovnog nasljeda. Rjecnik ce se koristiti s namjerom edukacije gradana svih naraštaja. Svaki projektni partner distribuirati ce 50-tak primjeraka na svom podrucju.

Interaktivna društvena igra za djecu i mlade "Kroz Europu putovima rudara" - originalni je proizvod koji predstavlja svojevrstan zabavni put kroz europske rudnike za mlade (12+). Kroz igru ce se obuhvatiti lokacije svih partnera u projektu, njih 7, s naglaskom na ucenje o svakoj lokaciji, njezinim posebitostima i doživljaju svakog mjesta uceci pritom o prednostima Europe i pripadanja europskoj obitelji. Igra ce se distribuirati u odgojno-obrazovnim ustanovama partner u projektu, a bit ce izradeno 10-tak primjeraka po partneru.        


Prilozi