Pretraživanje

Otvorena savjetovanja

Građani i gradska uprava > Savjetovanje s javnošću > Otvorena savjetovanja

Nacrt Prijedloga Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina

Nacrt Prijedloga Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Labina


;