Pretraživanje

Otvorena savjetovanja

Građani i gradska uprava > Savjetovanje s javnošću > Otvorena savjetovanja

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Gradu Labinu
Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakićem u Gradu Labinu


;