Pretraživanje

Otvorena savjetovanja

Građani i gradska uprava > Savjetovanje s javnošću > Otvorena savjetovanja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Labina

Odluka o izmjenama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina;