Pretraživanje

Otvorena savjetovanja

Građani i gradska uprava > Savjetovanje s javnošću > Otvorena savjetovanja


Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu sa pripadajućim nacrtima prijedloga programa za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu 
Nacrt Prijedloga Akcijskog plana za ravnopravnost spolova Grada Labina za razdoblje od 2020. do 2022. godine 

Odluka o donošenju Programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu Grada Labina

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima


;