Pretraživanje

Ostali programi

Labin danas > Socijalna zaštita > Ostali programi

Humanitarne akcije

Planirana su sredstva za određene humanitarne akcije – osiguranje troškova prijevoza humanitarnih donacija i drugih humanitarnih aktivnosti.

Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju

Obuhvaća sredstva za subvenciju režijskih troškova osoba u nužnom smještaju. Također se osiguravaju sredstva za troškove tekućeg i investicijskog održavanja stambenog prostora – plaćanje radova na hitnim intervencijama i manjih radova, a u cilju poboljšanja uvjeta stanovanja.   


;