Pretraživanje

Ostali natječaji

Građani i gradska uprava > Javna nabava i natječaji > Ostali natječaji

Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u kulturi u 2024. godini
Datum objave: 29. rujan 2023.
Rok za prijavu: 30. studeni 2023.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 26. rujan 2023.
Rok za prijavu: 11. listopad 2023.

Oglas za prijam u službu - Viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu

Datum objave: 8. rujan 2023.
Rok za prijavu: 18. rujan 2023.

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

Datum objave: 6. rujan 2023.
Rok za prijavu: 9. listopad 2023.

Natječaj za imenovanje Pročelnika/ce Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju

Datum objave: 1. rujan 2023.
Rok za prijavu: 11. rujan 2023.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma za starije osobe Labin

Datum objave: 18. kolovoz 2023.
Rok za prijavu: 28. kolovoz 2023.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova na području grada Labina u 2023. godini

Datum objave: 1. kolovoz 2023.
Rok za prijavu: 1. prosinac 2023.

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta integriranih fotonaponskih elektrana za poduzetnike i obrtnike na području Grada Labina u 2023. godini

Datum objave: 18. srpnja 2023.
Rok za prijavu: 1. studeni 2023.

Javni natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama 

Datum objave: 13. srpnja 2023.
Rok za prijavu: 16. kolovoza 2023.

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije NOĆ GRADA LABINA

Datum objave: 11. srpnja 2023.
Rok za prijavu: 20. srpnja  2023.

Natječaj za prijam u službu: Stručni suradnik za poslovne prostore i javne površine i Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu – vježbenik

Datum objave: 30. lipnja 2023.
Rok za prijavu: 10. srpnja 2023.

Natječaj za imenovanje Pročelnika/ce Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Datum objave: 30. lipnja 2023.
Rok za prijavu: 10. srpnja 2023.

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije RE - PETROVA
Datum objave: 20. lipnja 2023.
Rok za prijavu: 29. lipnja 2023.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 16. lipanj 2023.
Rok za prijavu: 26. lipanj  2023.

Natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

Datum objave: 16. lipnja 2023.
Rok za prijavu: 18. srpnja 2023.

Javni poziv o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta: NC.39.01. ROGOČANA, NC.39.01.02.01. ROGOČANA, NC.03.10. VINEŽ

Obilježavanje na terenu: 16. lipnja 2023. od 10,00 do 12,00 sati
Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta: 26. lipnja 2023. u 12:00h.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina
Datum objave: 10. svibnja 2023.
Rok za prijavu: 12. lipnja 2023. 

Natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup

Datum objave: 08. svibnja 2023.
Rok za prijavu: 15. svibnja 2023.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme: Viši stručni suradnik za komunalnu i vodnu naknadu

Datum objave:  08. svibnja  2023.
Rok za prijavu: 16. svibnja  2023.

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora te predsjednika i članova Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Labina

Datum objave: 5. svibnja 2023.
Rok za prijavu: 22. svibnja 2023.

Natječaj za imenovanje - Pročelnika/ce Upravnog odjela za proračun i financije

Datum objave: 21. travnja 2023.
Rok za prijavu: 2. svibnja 2023.

Natječaj za prijam u službu -Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu

Datum objave: 21. travnja 2023.
Rok za prijavu: 2. svibnja 2023.

Javni poziv o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste: NC.18.02. ST. ANDREA (RABAC) i NC.19. UL. OBALA MARŠALA TITA (RABAC)
Obilježavanje na terenu: 25. travnja 2023. u 10:00 h
Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta:  09. svibnja 2023. u 10:00h.

Natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama

Datum objave: 12. travnja 2023.
Rok za prijavu: 12. svibnja 2023.

Javni poziv za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Labina

Datum objave: 05. travnja 2023.
Rok za prijavu: 20. travnja  2023.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 23. ožujka 2023.
Rok za prijavu: 31. ožujak 2023.

Natječaj za prijam u službu - viši stručni suradnik za pravne poslove i komunalno - prometni redar

Datum objave: 15. ožujka 2023.
Rok za prijavu: 23. ožujak 2023.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta te za opremu i radove za postavljanje sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Datum objave: 21. veljače 2023.
Rok za prijavu: 1. studeni 2023.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama- NC.47.02

Datum objave: 15. veljače 2023.

Javni poziv - dualni model stipendiranja 2023.

Datum objave: 23. siječnja 2023.
Rok za prijavu: 1. prosinca 2023.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini

Datum objave: 20. siječnja 2023.
Rok za prijavu: 6. veljače 2023.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 17. siječnja 2023.
Rok za prijavu: 3. veljače 2023. 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2023. godinu

Datum objave: 16. siječnja 2023.
Rok za prijavu: 31. prosinca 2023. ili do iskorištenja sredstava

Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu

Datum objave: 11. siječnja 2023.
Rok za prijavu: 10. veljače 2023. 

Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2023. godinu
Datum objave: 2. siječnja 2023.
Rok za prijavu: 1. veljače 2023. 

Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2023. godinu - Razvoj civilnog društva
Datum objave: 2. siječnja 2023.
Rok za prijavu: 1. veljače 2023.

Oglas za prijam u službu - Viši stručni suradnik za poslove Gradonačelnika i gradske uprave

Datum objave: 22. prosinca 2022.
Rok za prijavu: 30. prosinca 2022.

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije „Božićna bajka u Labinu 2022.“
Datum objave: 6. prosinca 202.
Rok za prijavu: 14. prosinca 2022.

Natječaj za imenovanje Pročelnika/ce Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Datum objave: 2. prosinac 2022.
Rok za prijavu: 12. prosinac 2022.

Javni poziv za izbor kandidatkinja/ kandidata za članove tijela za praćenje primjene Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Labinu
Datum objave: 25. studeni 2022.
Rok za prijavu: 12. prosinac 2022.


Javni natječaj za prijam u službu - Viši stručni suradnik za komunalnu i vodnu naknadu

Datum objave: 23. studeni 2022.
Rok za prijavu: 1. prosinac 2022.

Javni natječaj za osnivanje prava služnosti

Datum objave: 9. studeni 2022.
Rok za prijavu: 17. studeni 2022.

Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

Datum objave: 26. listopada 2022.
Rok za prijavu: 9. studeni 2022.

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Datum objave: 21. listopada 2022.
Rok za prijavu: 31. listopada 2022.

Oglas za prijam u službu komunalno-prometni redar (m/ž)

Datum objave: 6. listopada 2022.
Rok za prijavu: 14. listopada 2022.

Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u kulturi u 2023. godini

D
atum objave: 30. rujna 2022.
Rok za prijavu: 29. studeni 2022.

Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2022./2023. učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina

Datum objave: 30. rujna 2022.
Rok za prijavu: 31. listopada 2022.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup
Datum objave: 8. rujna 2022.
Rok za prijavu: 23. rujna 2022.

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Labina radi izgradnje obiteljske kuće
Datum objave: 31. kolovoza 2022.
Rok za prijavu: 31. listopad 2022.

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

Datum objave: 30. kolovoza 2022.
Rok za prijavu: 30. rujan 2022.

Javni poziv za obavljanje poslova 16 pomoćnika u nastavi

Datum objave: 9. kolovoza 2022.
Rok za prijavu: 17. kolovoza 2022.

JVP Labin: Natječaj za prijem u radni odnos
Datum objave: 8. kolovoza 2022.
Rok za prijavu: 17. kolovoza 2022.

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije - Noć Grada Labina

Datum objave: 2. kolovoza 2022.
Rok za prijavu: 10. kolovoza 2022.

Natječaj za imenovanje pročelnika/ce: Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte

Datum objave: 22. srpnja 2022.
Rok za prijavu: 1. kolovoza 2022.

Javni poziv za korištenje reklamnog pulta

Datum objave: 12. srpnja 2022.
Rok za prijavu: 20. srpnja 2022.

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2022. godini.

Datum objave: 11. srpnja 2022.
Rok za prijavu: 1. studenog 2022.

Javni natječaj za prodaju vatrogasnih vozila
Datum objave: 7. srpnja 2022.
Rok za prijavu: 15. srpnja 2022.

Javni poziv za prijam kandidata u prometnu jedinicu mladeži grada Labina za 2022.

Datum objave: 6. srpnja 2022.
Rok za prijavu: 14. srpnja 2022.

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

Datum objave: 27. lipnja 2022.
Rok za prijavu: 28. srpnja 2022.

Javni poziv za prijam kandidata u Prometnu jedinicu mladeži Grada Labina za 2022. 

Datum objave: 15. lipnja 2022.
Rok za prijavu: 23. lipnja 2022.

Produljenje Javnog poziva za prijedog imena Doma za starije

Datum objave: 10. lipnja 2022.
Rok za prijavu: 20. lipnja 2022.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Labina

Datum objave: 10. lipnja 2022.
Rok za prijavu: 20. lipnja 2022.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 10. lipnja 2022.
Rok za prijavu: 27. lipnja 2022.

Oglas za prijam u službu - Viši savjetnik za komunalno – prometno redarstvo - voditelj i Stručni suradnik za poslovne prostore i javne površine

Datum objave: 9. lipnja 2022.
Rok za prijavu: 17. lipnja 2022.

Javni natječaj  za prijam u službu  Viši savjetnik za komunalno – prometno redarstvo – voditelj i Javni natječaj za prijam u službu komunalno – prometni redar
Datum objave: 4. svibnja 2022.
Rok za prijavu: 12. svibnja 2022.

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora 

Datum objave: 6. svibnja 2022.
Rok za prijavu: 23. svibnja 2022.

Oglas za za prijam u službu na određeno vrijeme - Viši stručni suradnik za pravne poslove

Datum objave: 3. svibnja 2022.
Rok za prijavu: 11. svibnja 2022.

Izmjena Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

Datum objave: 29. travnja 2022.
Rok za prijavu: 9. svibnja 2022.

Poziv NAJ okućnice

Datum objave: 29. travnja 2022.
Rok za prijavu: 10. lipnja 2022.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina

Datum objave: 28. travnja 2022.
Rok za prijavu: 31. svibnja 2022.

Javni natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini
Datum objave: 28. travnja 2022.
Rok za prijavu: 31. svibnja 2022.

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama 

Datum objave: 28. travnja 2022.
Rok za prijavu: 31. svibnja 2022.

Javni poziv za predlaganje imena nove ustanove – Doma za starije osobe u Labinu
Datum objave: 26. travnja 2022.
Rok za prijavu: 26. svibnja 2022.

Javni poziv za sufinciranje integriranih fotonaponskih elektrana za poduzetnike i obrtnike na području grada Labina u 2022. godini

Datum objave: 22. travnja 2022.
Rok za prijavu: 01. studeni 2022. (ili do iskorištenja sredstava)

Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

Datum objave: 13. travnja 2022.
Rok za prijavu: 27. travnja 2022.

Natječaj za izbor i imenovanje člana uprave – direktora/ice

Datum objave: 22. ožujka 2022.
Rok za prijavu: 30. ožujka 2022.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini

Datum objave: 21. ožujka 2022.
Rok za prijavu: 29. ožujka 2022.

Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Labina

Datum objave: 21. ožujka 2022.
Rok za prijavu: 20. travnja 2022.

Javni natječaj za osnivanje prava služnosti

Datum objave: 15. ožujka 2022.
Rok za prijavu: 23. ožujka 2022.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme- komunalno prometni redar  

Datum objave: 15. ožujka 2022.
Rok za prijavu: 23. ožujka 2022.

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Referent za računovodstvo – analitički knjigovođa

Datum objave: 09. ožujka 2022.
Rok za prijavu: 17. ožujka 2022.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina
Datum objave: 07. ožujka 2022.
Rok za prijavu: 06. travnja 2022.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova na području grada Labina u 2022. godini

Datum objave: 04. ožujka 2022.
Rok za prijavu: 01. prosinca 2022.

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija u Rapcu za 2022. 

Datum objave: 04. ožujka 2022.
Rok za prijavu: 14. ožujka 2022.

JVP Labin: natječaj za prijam u radni odnos 

Datum objave: 02. ožujka 2022.
Rok za prijavu: 10. ožujka 2022.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Labina

Datum objave: 24. veljače 2022.
Rok za prijavu: 11. ožujka 2022.  
 
Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

Datum objave: 15. veljače 2022.
Rok za prijavu: 2. ožujka 2022.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Datum objave: 11.2.2022.
Rok za prijavu: 21.2.2022.

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Labina 

Datum objave: 8.2.2022.
Rok za prijavu: 23.2.2022.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Datum objave:  4.2.2022.
Rok za prijavu: 14.2.2022

Natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Labina

Datum objave: 2. veljače 2022.
Rok za prijavu: 4. ožujka 2022.

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama 

Datum objave: 19. siječanj 2022.
Rok za prijavu: 21. veljače 2022.

Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2022. godinu

Datum objave: 3. siječanj 2022.
Rok za prijavu: 2. veljače 2022.

Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2022. godinu - Razvoj civilnog društva
Datum objave: 3. siječanj 2022.
Rok za prijavu: 2. veljače 2022.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekta iz područja kulture za 2022. godinu
Datum objave: 3. siječanj 2022.
Rok za prijavu: 2. veljače 2022.

Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2022. godinu
Datum objave: 3. siječanj 2022.
Rok za prijavu: 2. veljače 2022.

Natječaj za imenovanje Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Labin

Datum objave: 22. prosinac 2021.
Rok za prijavu: 30. prosinac 2021.

Natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Labina

Datum objave: 13. prosinac 2021.
Rok za prijavu: 12. siječanj 2022.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 13. prosinac 2021.
Rok za prijavu: 28. prosinac 2021.

Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske i/ili trgovačke djelatnosti tijekom održavanja manifestacije “Labin: Božićna bajka”

Datum objave: 6. prosinac 2021.
Rok za prijavu: 13. prosinac 2021.

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Datum objave: 1. prosinac 2021.
Rok za prijavu: 9. prosinac 2021.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Datum objave: 1. prosinac 2021.
Rok za prijavu: 9. prosinac 2021.

Nadopuna javnog poziva- k.č. 1717-5 1717-7 k.o. Ripenda

Rok za prijavu: 26. studeni 2021.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova i dokumentaciju za nadmetanje

Datum objave: 5. studeni 2021.
Rok za prijavu: 6. prosinac 2021.

Natječaj za prodaju stana u Labinu

Datum objave: 5. studeni 2021.
Rok za prijavu: 6. prosinac 2021.

Natječaj za  prodaju stana u Labinu

Datum objave: 6. listopad 2021.
Rok za prijavu: 5. studeni 2021.

Odluka o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji 

Datum objave: 6. listopad 2021.
Rok za prijavu: 4. siječanj 2022.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin 

Datum objave: 1. listopad 2021.
Rok za prijavu: 11. listopad 2021.

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2021. godini

Datum objave: 29. rujan 2021.
Rok za prijavu: 1. prosinac 2021.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima i obrtnicima za stipendiranje učenika i studenata sa područja grada Labina u školskoj godini 2021/2022.

Datum objave: 14. rujan 2021.
Rok za prijavu: 1. prosinac 2021.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 19. kolovoz 2021.
Rok za prijavu: 3. rujan 2021.

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Labina
Datum objave: 16. kolovoza 2021.
Rok za prijavu: 31. kolovoz 2021.

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Labinu, Poreču i Rovinju

Datum objave: 11. kolovoza 2021.
Rok za prijavu: 19. kolovoza 2021.

Natječaj za prijem u radni odnos - JVP Labin

Datum objave: 09. kolovoza 2021.
Rok za prijavu: 17. kolovoza 2021.


Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

Datum objave: 02. kolovoza 2021.
Rok za prijavu: 01. rujna 2021.

Natječaj za prodaju nekretnine u suvlasništvu Grada Labina

Datum objave: 20. srpnja 2021.
Rok za prijavu: 04. kolovoza 2021.

Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme - Viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu

Datum objave: 18. lipnja 2021.
Rok za prijavu: 28. lipnja 2021.

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Labina
Datum objave: 17. lipnja 2021.
Rok za prijavu: 02. srpnja 2021.

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija u Rapcu za 2021

Datum objave: 07. lipnja 2021.
Rok za prijavu: 15. lipnja 2021.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 07. lipnja 2021.
Rok za prijavu: 22. lipnja 2021.

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

Datum objave: 02. lipnja 2021.
Rok za prijavu: 02. srpnja 2021.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Labina

Datum objave: 11. svibnja 2021.
Rok za prijavu: 26. svibnja 2021.

Javni poziv za korištenje reklamnih pultova

Datum objave: 06. svibnja 2021.
Rok za prijavu: 14. svibnja 2021.

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija u Rapcu za 2021.

Datum objave: 06. svibnja 2021.
Rok za prijavu: 14. svibnja 2021.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina za razdoblje od siječnja do ožujka 2021.

Datum objave: 05. svibnja 2021.
Rok za prijavu: 01. srpnja 2021.


Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 19. travnja 2021.
Rok za prijavu: 04. svibnja 2021.

Natječaj za imenovanje pročelnika/ce

Datum objave: 19. ožujka 2021.
Rok za prijavu: 29. ožujka 2021.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 24. veljače 2021.
Rok za prijavu: 11. ožujka 2021

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

Datum objave: 22. veljače 2021.
Rok za prijavu: 24. ožujka 2021.

Natječaj za prodaju nekretnina u suvlasništvu Grada Labina

Datum objave: 17. veljače 2021.
Rok za prijavu: 04. ožujka 2021.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste: NC.15. RABAC- MALI KOSI

Datum objave: 16. veljače 2021.
Rok za prijavu: 25. ožujka 2021.

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Labina

Datum objave: 15. veljače 2021.
Rok za prijavu: 02. ožujka 2021.

Natječaj za prodaju nekretnine u suvlasništvu Grada Labina - k.o. Skitača

Datum objave: 04. veljače 2021.
Rok za prijavu: 12. veljače 2021.

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina - APOTEKA

Datum objave: 04. veljače 2021.
Rok za prijavu: 19. veljače 2021.

Postupak jednostavne nabave za uslugu sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja
Datum objave: 03. veljače 2021.
Rok za prijavu: 10. veljače 2021.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2021. godinu.
Datum objave: 19. siječnja 2021.
Rok za prijavu: do iskorištenja sredstava

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina
Datum objave: 12. siječnja  2021.
Rok za prijavu: 11. veljače 2021.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekta iz područja kulture za 2021. godinu

Datum objave: 28. prosinac 2020.
Rok za prijavu: 27. siječanj 2021.

Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2021. godinu
Datum objave: 28. prosinac 2020.
Rok za prijavu: 27. siječanj 2021.

Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2021. godinu - Razvoj civilnog društva
Datum objave: 28. prosinac 2020.
Rok za prijavu: 27. siječanj 2021.

Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata Klubova studenata Istre za 2021. godinu
Datum objave: 28. prosinac 2020.
Rok za prijavu: 27. siječanj 2021.

Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2021. godinu
Datum objave: 28. prosinac 2020.
Rok za prijavu: 27. siječanj 2021.

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

Datum objave: 21. prosinac 2020.
Rok za prijavu: 21. siječanj 2021.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 11. prosinac 2020.
Rok za prijavu: 21. prosinac 2020.


Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 04. prosinac 2020.
Rok za prijavu: 14. prosinac 2020.


Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske i/ili trgovačke djelatnosti tijekom održavanja manifestacije “BOŽIĆ U LABINU 2020.”

Datum objave: 16. studeni 2020.
Rok za prijavu: 24. studeni 2020.

Javni poziv za dodjelu jednokratnih potpora ugostiteljima Grada Labina za sufinanciranje nabave grijalica za terase i otvorene prostore u 2020. godini

Datum objave: 13. studeni 2020.
Rok za prijavu: 01. prosinac 2020.

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

Datum objave: 12. studeni 2020.
Rok za prijavu: 20. studeni 2020.

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

Datum objave: 26. listopad 2020.
Rok za prijavu: 26. studeni 2020.

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

Datum objave: 15. listopad 2020.
Rok za prijavu: 23. listopad 2020
 
Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Labin
a
Datum objave: 15. listopad 2020.
Rok za prijavu: 30. listopad 2020

Natječaj za prodaju stana u Labinu

Datum objave: 14. listopad 2020.
Rok za prijavu: 14. studeni 2020

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina - zgrada bivše APOTEKE u Labinu

Datum objave: 06. listopad 2020.
Rok za prijavu: 21. listopad 2020

Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2020./2021. godini

Datum objave: 28. rujan 2020.
Rok za prijavu: 18. listopad 2020

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u Labinu

Datum objave: 22. rujan 2020.
Rok za prijavu: 07. listopad 2020

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

Datum objave: 18. rujan 2020.
Rok za prijavu: 20. listopad 2020

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 16. rujan 2020.
Rok za prijavu: 24. rujan 2020.

Javni poziv Javni poziv za postavljanje reklamnih panoa i osvjetljenih reklamnih ormarića

Datum objave: 31. kolovoza 2020.
Rok za prijavu: 15. rujna 2020.

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – komunalno prometni redar

Datum objave: 26. kolovoza 2020.
Rok za prijavu: 03. rujna 2020.

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik za međunarodne projekte
Datum objave: 26. kolovoza 2020.
Rok za prijavu: 03. rujna 2020.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina
Datum objave: 11. kolovoz 2020.
Rok za prijavu: 10. rujan 2020.

Javni poziv za dodjelu potpora korisnicima javnih površina na području Grada Labina u 2020. godini

Datum objave: 22. srpanj 2020.
Rok za prijavu: 02. studeni 2020.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 17. srpanj 2020.
Rok za prijavu: 27. srpanj 2020.

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu jednokratnih potpora za nabavu zaštitnih i dezinfekcijskih sredstava u 2020.

Datum objave: 01. srpanj 2020.
Rok za prijavu- najkasnije do: 03. rujan 2020.

Javni poziv za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Labina

Datum objave: 29. svibanj 2020.
Rok za prijavu: 15. lipanj 2020.

Javni natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini

Datum objave: 28. svibanj 2020.
Rok za prijavu: 30. lipanj 2020.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina

Datum objave: 28. svibanj 2020.
Rok za prijavu: 30. lipanj 2020.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 14. svibanj 2020.
Rok za prijavu: 29. svibanj 2020.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 03. travanj 2020.
Rok za prijavu: 14. travanj 2020.

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik za komunalnu i vodnu naknadu

Datum objave: 21. veljače 2020.
Rok za prijavu: 02. ožujka 2020.

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u Labinu

Datum objave: 18. veljače 2020.
Rok za prijavu: 04. ožujka 2020.

Javni natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama

Datum objave: 14. veljače 2020.
Rok za prijavu: 17. ožujka 2020.

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Datum objave: 31. siječanj 2020.
Rok za prijavu: 17. veljače 2020.

Javni poziv za predlaganje programskih sadržaja povodom obilježavanja 500 godina rođenja Matije Vlačića Ilirika

Datum objave: 23. siječanj 2020.
Rok za prijavu: 24. veljače 2020.

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2020. godinu

Datum objave: 15. siječanj 2020.
Rok za prijavu: do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2020. godine.


Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme- Viši savjetnik za pravne poslove
Datum objave: 3. siječanj 2020.
Rok za prijavu: 13. siječanj 2020.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2020. godinu

Datum objave: 2. siječanj 2020.
Rok za prijavu: 3. veljače 2020.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2020. godinu - Razvoj civilnog društva

Datum objave: 2. siječanj 2020.
Rok za prijavu: 3. veljače 2020.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture za 2020. godinu
Datum objave: 2. siječanj 2020.
Rok za prijavu: 3. veljače 2020.

Javni natječaj za udruge u području razvoja malog gospodarstva
Datum objave: 2. siječanj 2020.
Rok za prijavu: 3. veljače 2020.

Javni natječaj za sufinanciranje Klubova studenata Istre za 2020. godinu

Datum objave: 2. siječanj 2020.
Rok za prijavu: 3. veljače 2020.

ARHIVA NATJEČAJA IZ 2019. GODINE
ARHIVA NATJEČAJA IZ 2018. GODINE
ARHIVA NATJEČAJA IZ 2017. GODINE
ARHIVA NATJEČAJA IZ 2016. GODINE


;