Pretraživanje

Osoba zadužena za nepravilnosti

Građani i gradska uprava > Proračun > Osoba zadužena za nepravilnosti

Osoba zadužena za nepravilnosti
Loreta Blašković
Tel. +385 52 866 812
Fax. +385 52 852 078
email: loreta.blaskovic(at)labin.hr

Prilozi


;