Pretraživanje

Osoba zadužena za nepravilnosti

Građani i gradska uprava > Proračun > Osoba zadužena za nepravilnosti

Osoba zadužena za nepravilnosti
Maja Babić Vidak
Tel. +385 52 866 830
Fax. +385 52 852 269
email: maja.babic@labin.hr


;