Pretraživanje

Osnovana Europska neprofitna udruga ATRIUM

Srijeda, 19. Lipnja 2013. - 14:47

U talijanskom gradu Forliju je 15. lipnja osnovana Europska neprofitna udruga pod imenom “ATRIUM-Arhitektura  totalitarnih režima XX stoljeca u sjecanju na urbani razvoj Europe ”. Aktivnosti Udruge inspirirane su principom promicanja demokratskih vrijednosti i meduljudske suradnje kao temelja mirnog i uljudnog suživota. Ni u kojem slucaju i ni na koji nacin Udruga ne prihvaca izraze i oblike povijesnog revizionizma, ekskulpaciju za autoritarne, diktatorske ili totalitarne vlasti. Ciljevi Udruge su promicanje priznavanja ATRIUM – a kao europske kulturne rute, i jednom kada je to postignuto, davanje opipljivog doprinosa promociji, razvoju i upravljanju Rutom.

Tim povodom je danas održana konferencija za medije gradonacelnika Grada Labina Tulia Demetlike. Gradonacelnik je istaknuo kako je projekt ATRIUM znacajan iz tri razloga, prvi je svakako proširenje turisticke ponude, ujedno i turisticke sezone te dovodenje drugog profila turista u Labin odnosno privlacenje turista vezanih uz arhitekturu ili onih koje vid takvog kulturnog turizma privlaci da posjete odredenu destinaciju. S druge strane do izražaja dolazi prenamjena objekata i stavljanje u funkciju istih, kao što je primjer nove Gradske knjižnice, Mramorne dvorane, velikih kupatila  i Lamparne. I trece, ne manje važno, takvi projekti imaju vece mogucnosti prilikom kandidiranja pri strukturnim fondovima buduci da su vec ukljuceni u  europski projekt te na taj nacin dobivaju referencu za povlacenje sredstava za obnovu gradevina toga doba bespovratnim sredstvima EU.

ATRIUM transnacionalna udruga ima sjedište u Forliju, Italija. Udruga se sastoji od clanova osnivaca i redovnih clanova. Grad Labin je jedan od clanova osnivaca udruge. Za predsjednika udruge je izabran Patrick Leech, procelnik za kulturu i medunarodne odnose Opcine Forli koja je voditelj projekta ATRIUM, a za potpredsjednicu udruge je izabrana Irina Belušic Maggi, viši strucni suradnik za investicije u Gradu Labinu i projektni koordinator istoimenog projekta.

Na samom pocetku izlaganja je Irina Belušic Maggi' prenijela predstavnicima medija utiske o dogadanjima na sastanku u Forliju koji je predstavljao svojevrsni pilot-projekt za kulturnu rutu i njezine itinerare. U cetiri dana intenzivnih dogadanja izmjenjivao se cijeli niz dogadaja vezanih za kulturu 20-ih i 30-ih godina 19.st. u cijem je kontekstu izgradena arhitektura totalitarnih režima u Forliju i okolici. Dogadanja su obuhvacala u jutarnjim satima strucne konferencije, a u popodnevnim satima kazališne predstave, otvaranja izložbi, posjet Preddapiu, posjet izložbi pod nazivom Novecento i Totally lost, te konstituiranje udruge ATRIUM sa konferencijom za medije.

Napomenula je da je projekt u svojoj zakljucnoj fazi, te ce se krajem kolovoza ove godine organizirati tecaj za turisticke vodice koji bi se osposobili za vodenje turista koje zanima arhitektonsko-kulturno nasljede takvog karaktera nudeci 2 do 3 razlicita jednodnevna itinerera. Predstavnicima medija je isto tako prezentirana zakljucna tiskana verzija Prirucnika pametnog gospodarenja, konzervatorske zaštite, ponovne uporabe i ekonomske valorizacije arhitekture totalitarnih režima 20. stoljeca (u nastavku Prirucnik) i turisticka brošura. Prirucnik je jedan od kljucnih dokumenata ovog projekta. Nastao je pod vodstvom Tadeje Zupancic i Sonje Ifko sa ljubljanskog Fakulteta za arhitekturu, koji je bio voditelj tog radnog paketa projekta. Njegov znacaj leži u tome što predstavlja jedan od prvih „alata“ kojim se identificira i valorizira arhitektonsko nasljede iz razdoblja totalitarnih režima na evropskom podrucju, te se prezentiraju smjernice za upravljanje tom arhitekturom i ekonomska valorizacija iste. Strucni tim Grada Labina je dao doprinos prirucniku u poglavlju Meta projekti u kojem je prezentirana industrijska zona Pijacala kao primjer dobre prakse adaptacije.