Pretraživanje

Osnivacka i izborna skupština Udruge Lokalna akcijska grupa (LAG)

Ponedjeljak, 17. Prosinca 2012. - 10:56

Organizacijski odbor za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) "Istocna Istra" održat ce u srijedu 19. prosinca 2012. godine u Velikoj vijecnici Grada Labina s pocetkom u 17:00 sati Osnivacku i izbornu skupštinu Udruge Lokalne akcijske grupe (LAG) "Istocna Istra" prema sljedecem dnevnom redu:

  1. Otvaranje Osnivacke i izborne Skupštine Udruge Lokalne akcijske grupe „Istocna Istra“
  2. Usvajanje dnevnog reda Osnivacke i izborne Skupštine Udruge Lokalne akcijske grupe „Istocna Istra“
  3. Usvajanje Poslovnika o radu Osnivacke i izborne Skupštine Udruge Lokalne akcijske grupe „Istocna Istra“,
  4. Izbor radnih tijela Osnivacke i izborne Skupštine:

      a) Radnog predsjedništva,

      b) Zapisnicara i dva ovjerovitelja zapisnika,

      c) Verifikacijske komisije,

      d) Kandidacijsko-izborne komisije.

     5.  Izbor Predsjednika Udruge Lokalne akcijske grupe „Istocna Istra“,

     6.  Izbor Dopredsjednika Udruge Lokalne akcijske grupe „Istocna Istra“

     7.  Izbor Upravnog odbora Udruge Lokalne akcijske grupe „Istocna

          Istra“

     8.  Izbor Nadzornog odbora Udruge Lokalne akcijske grupe „Istocna

          Istra“

     9.  Donošenje Statuta Udruge Lokalne akcijske grupe „Istocna Istra“,

    10. Odluka o pokretanju postupka za upis Udruge Lokalne akcijske

         grupe „Istocna Istra“u Registar udruga

    11. Razno.


Prilozi