Pretraživanje

Operativni plan rada zimske službe

Četvrtak, 21. Studenog 2013. - 6:57

Trgovacko društvo 1. Maj d.o.o. Labin, u suradnji s gradskom upravom Grada Labina, izradilo je «Operativni plan rada zimske službe u zimskom razdoblju 2013.-2014. godine» kojim su definirane ekipe zimske službe, organizacija dežurstva, prioriteti održavanja i stupnjevi pripravnosti s planom rada i popisom mehanizacije.
Pod zimskom službom podrazumijeva se organizacija i provodenje radova neophodnih za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima.


Trgovacko društvo 1. Maj d.o.o. Labin ima za obvezu uklanjanje snijega i sprjecavanje poledice na javnim površinama.


Skrecemo pozornost svim gradanima Grada Labina da su u obvezi uklanjanja snijega na nogostupima i prilazima vlastitih stambenih i poslovnih prostora, te u slucaju poledice posipavanja zaledenih površina, a sve u skladu sa clankom 35. Odluke o komunalnom redu Grada Labina (Službene novine Grada Labina i opcina Kršan, Nedešcina, Pican i Raša, broj 8/95. i 2/98.).


Stoga, upozoravamo i molimo sve stanovnike Grada Labina ukoliko u narednom periodu naše podrucje bude zahvaceno snježnim nevremenom i poledici da povecaju oprez prilikom kretanja, bilo pješke ili vozilom, te da redovito vode racuna o cišcenju prilaza ispred svojih domova, zgrada ili poslovnih objekata.


Isto tako molimo gradane, u slucaju obilnijih snježnih padalina, ukoliko nemaju zimske opreme na svojim vozilima, da se ne ukljucuju u promet, kako ne bi ometali rad zimske službe i ugrozili sigurnost prometa.


Djelatnici TD 1. Maj Labin d.o.o. vršiti ce preventivno posipavanje ulica i cesta prema prioritetnim razinama, na nacin da ce se ulice i ceste 1. razine posipavati solju, a ulice i ceste 2. razine mješavinom rizle i soli.


Za potrebe posipavanja, 1. Maj d.o.o. ima osigurano oko 15 tona soli i 30 m3 rizle, te 2 ekipe djelatnika sa potrebnom opremom i mehanizacijom, koja je nedavno obnovljena.


Ovim putem molimo gradane da vode brigu da ne parkiraju vozila na nogostupe i kolnike kako bi zimska služba imala neometan pristup svim javnim površinama.


Prilozi