Pretraživanje

Oglasna ploča

Javni natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina


Javna rasprava o Stručnoj podlozi za izmjenu i dopunu uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje TE Plomin 1 


Natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama


Natječaj za prodaju zgrade bivše apoteke u Labinu


Javni poziv za  uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, prometnog sustava - PROMETNICA U ULICI SLOBODE SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM


Objava prijedloga bodovnih listi za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2017/2018.


Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2017/2018.

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Labina

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Labina

Javni natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Labina


Javni natječaj za postavu privremenih objekata u Rapcu


Javni natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup


Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Labina


Javni poziv za uvid u spis predmeta za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije TS FRANKOVIĆI - VLAŠKA

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava -prometnica u Ulici Slobode,Grad Labin


JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC. 14.01. Ripenda – Mikoti o započinjanju postupka evidentiranja radi upisa u zemljišnim knjigama

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA VINEŽ ODRŽANA od 22. 02. 2017. – 08.03.2017. godine

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o obilježavanju nerazvrstane ceste NC 16 Rabac i NC 50 Rabac


Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda.


Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Vinež

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja naselja Rabac

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja naselja Rabac i prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Vinež


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojemu su izvedene NC 44.01 Breg Ivanovci i NC 03.16. Vinež-Brih, o započinjanju postupka evidentitranja radi upisa u zemljišnim knjigama


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta Jadranska i Omladinska ulica Rabac, radi upisa u zemljišnim knjigama.


Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja turističko razvojnog područja PRTLOG 1 i PRTLOG 2


Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz područja kulture u 2017. godini


Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2017. godini - Razvoj civilnog društva


Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstva u 2017. godini


Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Labina

Javni poziv za uvid u spis predmeta za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava-IZGRADNJA VODOVODNOG OGRANKA NA DIONICI ŠKOLA VINEŽ-JURAJ


Objava Natječaja za prodaju stana u vlasništvu Grada Labina (datum objave: 9. studeni 2016. godine)


Objava prijedloga bodovnih lista za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2016/2017. (datum objave: 8. studeni 2016. godine)


Javni poziv za uvid u spis predmeta


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC19.01. - Ulica Slobode, Rabac - Riva (Centar ) Rabac radi upisa u zemljišnim knjigama


Obavijest o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina i Urbanističkog plana uređenja Šikuli (od 3. kolovoza 2016. godine)


Javna rasprava za Turistički punkt Lovronci (otvoren do 14. rujna 2016. godine)


;