Pretraživanje

Oglas za prijam u službu -viši stručni suradnik za međunarodne projekte

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,  61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), raspisujeOGLASza prijam u službu na određeno vrijeme  

Viši stručni suradnik za međunarodne projekte - (1 izvršitelj – m/ž),  na određeno vrijeme od godinu dana radi poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
 

Posebni uvjeti:

-       Magistar ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog i još jednog svjetskog jezika

 
Podnošenjem prijave na oglas, kandidati su izričito suglasni da Grad Labin kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka  EU 2016/679.od 27. travnja 2016. godine.

 Postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

 Na web stranici www.labin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

            Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za oglas- prijam u službu višeg stručnog suradnika za međunarodne projekte” u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Labin.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog oglasa i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se provesti izbor te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju oglasa.

Prilozi


;