Pretraživanje

Održavanje plaža i oprema

Komunalne djelatnosti i promet > Komunalna infrastruktura > Održavanje plaža i oprema

Na području grada Labina u naselju Rabac trenutno imamo četiri plaže (Maslinica, St. Andrea, Lanterna, Girandela) pod standardom plave zastave i tri plaže (Prižinja, Remac i Šeničina) koje nisu pod standardom plave zastave. Plaže pod plavom zastavom zahtijevaju visoki standard opremanja, održavanja i sigurnosti te visoki izdatak ulaganja sredstava. Redovno održavanje plaža vrši se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koje Grad Labin zaključuje sa komunalnim poduzećem 1. Maj d.o.o. Labin za tekuću godinu. Redovno održavanje plaža obuhvaća postavu postojeće i nabavu nove opreme (tuševi, svlačionice, fiksne ležaljke, urbana oprema), skidanje opreme nakon sezone, popravak i konzerviranje za slijedeću sezonu. Također je održavanjem pokriveno razastiranje i nasipavanje (novim materijalom – oblucima) plaža koje preko zime zbog utjecaja jakog juga gube dosta materijala.

>> PLAŽE I OPREMA – DETALJNI GRAFIČKI PRIKAZ <<;