Pretraživanje

Održana Skupština Mediteranskog kiparskog simpozija

Četvrtak, 12. Lipnja 2014. - 6:06

U utorak, 10. lipnja 2014. godine u prostorijama Grada Labina održana je redovna sjednica Skupštine Udruge Mediteranski kiparski simpozij. Na dnevnom redu Skupštine bilo je razmatranje financijskog izvješca za 2013. godinu i prvo tromjesecje 2014. godine, donošenje Odluke o izmjeni Statuta Udruge MKS, Odluka o imenovanju Strucnog savjeta Udruge MKS i razno.

U 2013. godini prihodi MKS-a iznosili su 175.920,00 kuna te je zabilježen manjak prihoda u visini od 13.254.00 kuna,dok u prvih tri mjeseca ove godine nije bilo prihoda a rashodi su zabilježeni u iznosu od 31.918,00 kuna a odnose se na rashode za place, prostor i komunalije. U obrazloženju je istaknuto da novi predsjednik Udruge Zoran Rajkovic nije od stupanja na dužnost imao mogucnost uvida u poslovanje Udruge u ranijim godinama te je iz tog razloga predloženo, a clanovi Skupštine jednoglasno prihvatili da se angažira neovisna revizorska kuca koja ce saciniti detaljno revizorsko izvješce o poslovanju Udruge u zadnjih pet godina kao i o procjeni imovine Udruge.  

Radi konsolidacije Udruge Upravni odbor MKS-a odlucio je otkazati ugovor o radu dosadašnjoj tajnici Udruge, te otkazati poslovni prostor, telefone, vodu i struju te mjesecne naknade za predsjednika i njegovog zamjenika koje su do sada bile utvrdene. 

Skupština MKS-a prihvatila je izmjenu Statuta MKS-a u dijelu u kojem se definira imovina u slucaju likvidacije Udruge, pa je umjesto Istarskoj županiji, vlasništvo nad imovinom MKS-a ovim  izmjenama preneseno na Grad Labin i Opcinu Sveta Nedelja u omjeru 60 naprema 40 posto.

Na prijedlog Upravnog odbora, Skupština MKS imenovala je slijedeci sastav Strucnog savjeta MKS-a:

1. Josip Diminic- kipar - predsjednik

2. Branka Arh- povjesnicarka umjetnosti- zamjenica predsjednika

3. Ante Rašic - kipar

4. Peruško Bogdanic-kipar

5. Ariana Kralj- ravnateljica Gliptoteke HAZU

6. Gorka Ostojic Cvajner- povjesnicarka umjetnosti

7. Slaven Cetina-arhitekt