Pretraživanje

Održana prva radionica u sklopu izrade studije Lokalne razvojne strategije LAG-a „Istocna Istra“

Srijeda, 20. Veljače 2013. - 9:50

Jucer je u prostorijama Velike vijecnice Grada Labina održana radionica u sklopu projekta izrade Lokalne razvojne strategije Udruge Lokalna akcijska grupa „Istocna Istra“. Glavni cilj radionice bio je izrada SWOT analize LAG-a i prikupljanje mišljenja i prijedloga sudionika u vezi definiranja vizije, misije i ciljeva Lokalne razvojne strategije. Izrada Lokalne razvojne strategije za LAG „Istocna Istra“ prilika je clanovima Udruge da svoje razvojne ideje unesu u zajednicku razvojnu strategiju putem koje ce se njihove poslovne i razvojne vizije financirati iz sredstava programa IPARD i LEADER.

U okviru Lokalne strategije razvoja LAG-a definiraju se dostupni resursi i organizacija upravljanja LAG-om; prvenstveno nacin prikupljanja, koordinacije i odabira prioritetnih projekata, koordinacija aktivnosti u okviru LAG-a, upravljanje LAG-om, donošenje odluka i komunikacija s dionicima.

Održana radionica prva je od ukupno tri koje ce se održati u procesu izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a „Istocna Istra“ tijekom veljace i ožujka. Slijedi prikupljanje, obrada podataka, definiranje smjernica razvoja, akcijskog plana i prioriteta strategije, te definiranje projekata, predstavljanje dokumenta i javna rasprava.

Radionicu su vodili prof. dr. sc. Vjekoslav Par (voditelj projektnog tima, profesor Agronomskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu), te Igor Jurcic, predstavnik Agencije za ruralni razvoj d.o.o. Pazin – AZRI, nositelja izrade Lokalne strategije. Clanovima Skupštine koji su iznosili svoje projektne prijedloge i ideje za uvrštenje u Strategiju, obratio se i predsjednik LAG-a „Istocna Istra“, gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika.      

Postupak osnivanja Udruge LAG „Istocna Istra“ za podrucje Grada Labina, Opcine Kršan, Opcine Pican, Opcine Sv. Nedelja i Opcine Raša zapoceo je prošle godine u rujnu potpisivanjem Sporazuma o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe Labinštine. Nakon što su gradsko i opcinska vijeca donijeli odluke o pristupanju Grada, odnosno Opcine Lokalnoj akcijskoj grupi LAG „Istocna Istra“, dana 19. prosinca 2012. godine održana je osnivacka skupština na kojoj je usvojen Statut udruge i odluka o pokretanju postupka za upis u Registar udruga. Udruge je upisana u Registar dana 29. sijecnja 2013. godine. Na sjednici Upravnog odbora Udruge 31. sijecnja donijeta je odluka o odabiru ponude Agencije za ruralni razvoj za izradu studije „Lokalna razvojna strategija LAG-a Istocna Istra“ kao najpovoljnijeg ponuditelja.         

Povezane vijesti:

Održana osnivacka skupština Udruge Lokalna akcijska grupa „Istocna Istra“        

Osnivacka i izborna skupština Udruge Lokalna akcijska grupa (LAG)