Pretraživanje

Održana prva koordinacija gradonacelnika Grada Labina i nacelnika opcina Kršan, Pican, Raša i Sv. Nedjelja

Četvrtak, 13. Lipnja 2013. - 12:46

Na jucer održanoj koordinaciji gradonacelnika Grada Labina i nacelnika opcina Kršan, Pican, Raša i Sv. Nedjelja, prvoj u novom mandatu, analizirani su dosadašnji i buduci zajednicki projekti važni za podrucje Labinštine.

Koordinaciji su prisustvovali gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika i novoizabrana nacelnica opcine Raša Glorija Paliska Bolterstein i nacelnik opcine Sv. Nedelja Gianvlado Klaric, kao i dosadašnji nacelnici opcine Pican Ivan Frankovic i opcine Kršan Valdi Runko.

Lokalna akcijske grupa (LAG) “Istocna Istra” predstavlja ruralno podrucje Labinštine, odnosno podrucje Grada Labina, Opcine Kršan, Pican, Raša i Sv. Nedelja. LAG Istocna Istra osnovan je  pocetkom ove godine, a rezultat je polugodišnjeg aktivnog sudjelovanja predstavnika clanova Lokalne akcije grupe na seminarima, radionicama i savjetovanjima organiziranih u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin. Na koordinaciji su nacelnici upoznati s planiranim aktivnostima i ciljevima LAG-a, te ulogom svake jedinice lokalne samouprave u daljnjem procesu.

Buduci da je stupanjem na snagu Izmjena i dopuna zakona o vodama i Izmjena i dopuna zakona o financiranju vodnog gospodarstva ukinuta naknada za prikljucenje na komunalne vodne gradevine, utvrdeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, a to je 18. svibnja 2013. godine, staviti izvan snage odluke o prikljucenju u dijelu koji se odnosi na uvodenje, obracun i naplatu naknade za prikljucenje na komunalne vodne gradevine. Ovim Zakonom za sve postupke pokrenute po zahtjevima vlasnika ili investitora, podnesenim nakon 18. svibnja 2013., ne naplacuje se naknada za prikljucenje na komunalne vodne gradevine.

Sufinanciranje 6. Olimpijade osnovnih škola Labinštine, druge u ovoj godini, bila je takoder tema koordinacije. Naime, osnovne škole su izrazile želju da se termin održavanja Olimpijade prebaci na pocetak školske godine, a ne kraj kako je bilo uobicajeno, kako bi se manje smetalo redovnoj nastavi i kako bi Olimpijada OŠ Labinštine postala izlucno natjecanje za odlazak na županijska prvenstva u raznim sportovima, te je taj prijedlog jednoglasno usvojen.

Definirane su i daljnje aktivnosti oko zajednickih investicijskih projekata s planom i rokovima za njihovo izvršenje.