Pretraživanje

Održan sastanak lokalne Mreže za podršku zapošljavanju osoba s invaliditetom

Srijeda, 01. Kolovoza 2012. - 6:47

U ponedjeljak je u prostorijama Radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom (RIŠ) održana prva sjednica Mreže za podršku zapošljavanja osoba s invaliditetom. Na pocetku sjednice iznesen je pregled dosadašnjih aktivnosti medu kojima su najznacajnije dovršetak adaptacije prostora, prijava projekata na europske natjecaje kao i zapošljavanje još jedne osobe s invaliditetom u programu Javnih radova, aktivne mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojoj je cilj afirmirati socijalni sloj gradanstva društveno korisnim radom.

Nadalje, utvrdena su dva prioritetna cilja lokalne Mreže i to osnaživati osobe s invaliditetom i poslodavce te jacati kapacitete radno-zaštitnih jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom, koja su dalje razradena posebnim mjerama, aktivnostima i indikatorima. Na sastanku su izneseni i podaci o stanju nezaposlenosti osoba s invaliditetom. U evidenciji nezaposlenih osoba za podrucje Labinštine, zahvaljujuci prošlogodišnjem zapošljavanju unutar radno-zaštitne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom Centra za inkluziju i podršku u zajednici, evidentan je pad broja nezaposlenih osoba. Na dan 08. studenog 2011. godine evidentirane su 33 nezaposlene osobe od cega ih je 18 s podrucja Grada Labina, 7 Opcine Raša, 6 Opcine Pican, 1 Opcine Kršan i 1 Opcine Sv. Nedelja.

Mreža je formirana prethodne godine u Labinu, 25. studenog, kao neformalna i dobrovoljna skupina osoba koje predstavljaju tijela javne vlasti, gospodarske subjekte i njihove organizacije te civilno društvo. Rad Mreže temelji se na nacelnima demokratskog odlucivanja i uvažavanja stavova svakog clana koji su slobodni davati prijedloge za unaprjedenje rada Mreže.

Sjednicu je vodio predsjednik Centra za inkluziju i podršku u zajednici, Marko Perkov, a ostali nazocni bili su predstavnici Istarske županije, Grada Labina, Puckog otvorenog ucilišta Labin, Centra „Lice Faraguna“, Udruženja obrtnika i industrijskog sektora, koji su ujedno i clanovi Izvršnog tima lokalne Mreže, dok je za tajnika Mreže izabran Ozren Catela, tajnik Centra za inkluziju i podršku u zajednici.