Pretraživanje

Odobrena sredstva za Lokalnu akcijsku grupu "Istocna Istra"

Petak, 12. Srpnja 2013. - 6:11

LAG je oblik javno privatnog partnerstva koji ce nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju moci povlaciti znacajna financijska sredstva u domeni poljoprivrede i ruralnog razvoja putem LEADER pristupa.

Na jucerašnjoj konferenciji za medije gradonacelnika Tulia Demetlike javnost je informirana o sredstvima odobrenim za rad Lokalne akcijske grupe (LAG) "Istocna Istra". Naime, Agencija za placanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u prvom krugu odobrila je 30 Lokalnih akcijskih grupa s podrucja Republike Hrvatske medu kojima je i LAG „Istocna Istra“ koji obuhvaca podrucje Grada Labina i opcina Kršan, Raša, Pican i Sv. Nedelja. Sredstva su odobrena u visini od 900.000 kuna za razdoblje od dvije godine odnosno do srpnja 2015, i to 450.000 kuna namijenjeno je za poslovanje LAG-a do srpnja 2014. i ostalih 450.000 kn do srpnja 2015. U sklopu LAG-a predvideno je zapošljavanje maksimalno dvije osobe za rad u udruzi i provedbu  projekata.

LAG „Istocna Istra“ ce u tom cilju pružati savjetodavnu i prakticnu pomoc u izradi analize podrucja i djelovanja, promicanju provedbe medunarodnih projekata suradnje, organizaciji sajmova i drugih dogadanja koja afirmiraju lokalnu sredinu, te u konacnici biti spona clanovima lokalne zajednice prema resornom ministarstvu, a u svrhu povlacenja sredstava iz fondova Europske unije. Konacni cilj je osigurati razvitak ruralnih podrucja putem otvaranja novih radnih mjesta pri cemu valja spomenuti kako je, ovdje prihvacen, LEADER pristup, koji u Europi postoji vec 18 godina, europskim ruralnim krajevima donio vidljive rezultate.

Trenutno LAG broji 62 clana te ovim putem pozivamo sve zainteresirane predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora koji imaju sjedište na podrucju djelovanja LAG-a, da se uclane u LAG „Istocna Istra“ i doprinesu boljem razvoju regije. Važno je naglasiti da se u LAG mogu uclaniti: tvrtke, ustanove, obrti, sve udruge, OPG-i (obiteljska poljoprivredna gospodarstva), te ostale pravne osobe i fizicke osobe.