Pretraživanje

Odluka o uredenju prometa na podrucju Grada Labina

Srijeda, 28. Ožujka 2012. - 12:55

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o uredenju prometa na podrucju Grada Labina, donesenoj na posljednjoj sjednici labinskog Gradskog vijeca omogucuje se naplata parkirališta na lokaciji parkirališta u Starom gradu na Rialtu.

Naime, do pocetka turisticke sezone u funkciji ce biti novo parkiralište kod Gradskog groblja sa oko 160 parkirnih mjesta te mogucnošcu parkiranja autobusa, pa je sukladno tome stvorena mogucnost da se naplata vrši na parkiralištu Rialto.

Time ce se višestruko riješiti goruci problem nedostatka parkiranih mjesta tijekom turisticke sezone te izbjegnuti do sada opterecujuce prometne gužve na užoj lokaciji Starog grada.

Kronicna boljka jezgri starih, srednjovjekovnih jezgri, ma gdje one bile, redovito su nedostatak parkirnog prostora. No, problem je daleko veci kada je rijec o turisticki atraktivnim mjestima, a posebno u turisticki aktivnim mjesecima. Ni Stari grad Labin nije imun na tu problematiku. Prije petnaestak godina izgradeno gradsko parkiralište na Rialtu sasvim je dostatno u vecem dijelu godine, no ne i u ljetnim mjesecima.

Naplata parkiranja detaljnije ce se razraditi odlukom gradonacelnika, no prema najavama ona ce se primjenjivati u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, odnosno iskljucivo u jeku turisticke sezone. Prilikom donošenja odluke voditi ce se racuna o domicilnom stanovništvu.