Pretraživanje

Odluka o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji

Srijeda, 06. Listopada 2021. - 0:00

Dana 01. listopada 2021. stupila je snagu Odluka o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji, koja je objavljena u „Službenim novinama Grada Labina“ broj 11/21, dana 23. rujna 2021. godine.

Sukladno članku 33. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, pravo na kupnju izloženog poslovnog prostora može ostvariti:

1.) sadašnji zakupnik predmetnog poslovnog prostora

2.) iznimno, zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu s Gradom Labinom u trajanju kraćem od 5 godina, pod uvjetima propisanim priloženom Odlukom.

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se u roku od 90 dana od dana javne objave Odluke o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji, zaključno do 04. siječnja 2022. godine.

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se pismeno u zatvorenoj omotnici sa naznakom “PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI” i predaje se:

- neposredno u pisarnicu Grada Labina, u uredovno radno vrijeme ili

- poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, Titov trg 11, 52220 Labin.

Zainteresirani se mogu za sve informacije obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina na telefonski broj 052/866-830 ili 052/866-861


Odluka o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji dostupna u prilogu.

Prilozi