Pretraživanje

Odluka o pomoci za nabavku školskog pribora za školsku godinu 2012/13.

Petak, 17. Kolovoza 2012. - 6:37

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika donio je 13. kolovoza 2012. godine Odluku o pomoci za nabavku školskog pribora za školsku godinu 2012/13. kojom se utvrduju korisnici pomoci za nabavu školskog pribora sa podrucja Grada Labina, iznos te kriteriji i nacin ostvarivanja pomoci.

Prema clanku 2. Odluke pravo na novcanu pomoc imaju ucenici obitelji stradalnika Domovinskog rata, korisnika prava na pomoc za podmirenje troškova stanovanja (subvencija), obitelji s troje i više djece koji ostvaruju pravo na djecji doplatak te samohrani roditelj koji ostvaruje pravo na djecji doplatak.

Pomoc za nabavu školskog pribora osigurava se sufinanciranjem dijela troškova (potvrde) u iznosima i to kako slijedi:

  • za ucenike od I. do IV. razreda osnovne škole u svoti od 250,00 kuna
  • za ucenike od V. do VIII. razreda osnovne škole u svoti od 300,00 kuna
  • za ucenike srednjih škola u svoti od 350,00 kuna.

Potvrda o pravu na nabavku školskog pribora može se preuzeti u Gradskoj upravi, Upravnom odjelu za samoupravu i opce poslove, II kat, soba 15, od ponedjeljka, 20. kolovoza 2012. godine, a sve informacije u svezi ove Odluke mogu se dobiti na broj tel: 866-841 ili 866-842.

Nabavka školskog pribora može se realizirati u sljedecim prodavaonicama: BIROGRAF d.o.o. Labin, ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. Labin, LIBER DOMINI d.o.o. Labin i JEDINSTVO d.d. Labin – Opskrbni centar.


Prilozi