Pretraživanje

Odluka o ograničenju rada u ugostiteljskim objektima

Četvrtak, 12. Ožujka 2020. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina ( „Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. –pročišćeni tekst i 2/20.) sukladno zaključcima Stožera civilne zaštite Istarske županije od 12. ožujka 2020. godine i smjernicama Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske , za postupke vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID 19 virusa Gradonačelnik Grada Labina 12. ožujka 2020. godine donosi:


Odluku o ograničenju rada u ugostiteljskim objektima kojom se ograničava radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Labina od 06:00 do 18:00 sati.Odluku preuzmite u prilogu

Prilozi