Pretraživanje

Odluka LAG-a „Istočna Istra“ o odabiru projekta pristiglih na LAG natječaj „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

Petak, 22. Studenog 2019. - 0:00

Upravni odbor LAG-a „Istočna Istra“ donio je odluke o odabiru projekta pristiglih na LAG natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za tip operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“  iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Istočna Istra“ za razdoblje 2014. - 2020., a dana 20. studenog objavljena je konačna rang lista projekata.

 

LAG natječaj TO 1.1.1. objavljen je 4. srpnja 2019. godine na mrežnim stranicama LAG-a „Istočna Istra“, a svrha natječaja je ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama.

 

Na LAG natječaj su pristigle 4 prijave projekata, te su svi projekti ostvarili pravo na javnu potporu. Sveukupni iznos odobrenih sredstava po ovom natječaju iznosi 952.154,83 HRK.

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj – Mjera 19 „LEADER – CLLD“ -  Europa ulaže u ruralna područja.