Pretraživanje

Od sutra na snazi odluka o promjeni “znaka pristupacnosti”

Ponedjeljak, 30. Lipnja 2014. - 11:30

Obavještavamo sve osobe s invaliditetom kako sa 01. srpnja 2014. godine stupa na snagu odluka o promjeni “znaka pristupacnosti”. Naime, sa spomenutim datumom dosadašnji “znakovi pristupacnosti” prestaju važiti. Od 01. srpnja  2014. godine važi novi “znak pristupacnosti” sa EU oznakama. Obilježje novog znaka biti ce i u mogucnosti primjene u zemljama EU.

Za dobivanje novog znaka pristupacnosti korisnici moraju podnijeti zahtjev Uredu državne uprave u Istarskoj županiji-Ispostava Labin, Titov trg 11.

Prometni redari Grada Labina kontrolirati ce uporabu „znaka pristupacnosti“ te ce do 1. kolovoza 2014. godine pismeno upozoravati  one koji se nisu uskladili, a nakon tog datuma kažnjavati.


Prilozi