Pretraživanje

Od srijede radovi na raskrižju kod „Formule“

Ponedjeljak, 14. Siječnja 2013. - 12:57

U srijedu, 16. sijecnja 2013. godine, ako vremenski uvjeti dozvole zapocet ce radovi na izgradnji privremenog, montažnog kružnog toka na raskrižju Ulice Matije Vlacica i Ulice Senari (kod  Formule). Rijec je o kružnom toku koji ce biti izraden od gumenih montažnih rubnjaka razlicitih dimenzija. Na križanje sa novom regulacijom prometovanja biti ce postavljena i nova, adekvatna vertikalna signalizacija. 

Predvidena vrijednost radova je 93 tisuce sa PDV-om, od cega Grad Labin sudjeluje sa 55 tisuca kuna, a preostali dio u visini od oko 38 tisuca kuna sufinancira Županijska uprava za ceste. Izgradnjom montažnog kružnog toka ocekuje se veca sigurnost te bolja protocnost  sudionika u prometu.

Mole se svi sudionici u prometu na pojacan oprez za vrijeme odvijanja radova, koji bi trebali biti završeni u cetvrtak, 17. sijecnja 2013. godine. Po završetku ovih radova, Grad Labin pristupiti ce izradi nogostupa na dijelu ove prometnice.