Pretraživanje

Objava ponovne javne rasprave – Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina

Objava ponovne javne rasprave – Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune koje se sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina (SNGL broj 16/18.) nastavljaju izrađivati i donositi kao IV. izmjene i dopune.

Prilozi


;