Pretraživanje

Objava oglasa za primanje u radni odnos u Javnu vatrogasnu postrojbu Labin

Ponedjeljak, 27. Siječnja 2014. - 6:57

Na temelju clanka 21 Zakona o vatrogastvu («Narodne novine « broj 106/99, 117/01, 36/02., 96/03., 139/04 – procišceni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.),  Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin te Izmjena i dopuna Pravilnika,  Kolektivnog ugovora za radnike u  Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i Odluke Upravnog vijeca, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Labin, objavljuje oglas za primanje u radni odnos:

1. VATROGASAC (m/ž)  - na neodredeno vrijeme radi popune slobodnih radnih mjesta - 1 izvršitelj - probni rad 3 mjeseca

2. VATROGASAC VOZAC (m/ž) - na neodredeno vrijeme radi popune slobodnih     radnih mjesta – 1 izvršitelj – probni rad 3 mjeseca

Rok za dostavu prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta je 12. veljace 2014. godine  u 12:00 sati, a dostavlja se na adresu: Javna vatrogasna postrojba Labin,  Dubrova bb, Labin

Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom «NE OTVARAJ – PRIJAVA NA OGLAS»

Cjelokupni tekst oglasa može se preuzeti u privitku.


Prilozi