Pretraživanje

Objava natjecaja za izbor i imenovanje direktora/direktorice TD Labin 2000 d.o.o.

Utorak, 21. Siječnja 2014. - 10:48

Skupština Trgovackog društva Labin 2000 d.o.o, Labin, temeljem odredbe clanka 3. Odluke o osnivanju društva s ogranicenom odgovornošcu Labin 2000, raspisuje natjecaj za izbor i imenovanje direktora / direktorice Trgovackog društva.

Trgovacko društvo je registrirano za obavljanje slijedecih djelatnosti:

- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,

- poslovanje nekretninama,

- promidžba (reklama i propaganda),

- ostali kopneni prijevoz,

- sportske djelatnosti,

- gradevinarstvo,

- trgovina i posredovanje u trgovini,

- racunovodstveni poslovi.

Prijava na Natjecaj podnosi se u zatvorenoj omotnici na adresu LABIN 2000 d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin s naznakom “Za natjecaj - ne otvaraj”, najkasnije u roku od osam dana od dana objave ovog Natjecaja u javnim glasilima.

Cjelokupni tekst natjecaja može se preuzeti u privitku.


Prilozi