Pretraživanje

Objava Javnog natjecaja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom

Četvrtak, 15. Ožujka 2012. - 13:22

Na temelju clanka 5. Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Labinu (“Službene novine Grada Labina” broj 2/12.), sukladno Odluci o objavi javnog natjecaja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom, Upravni odjel za komunalne djelatnosti objavljuje Javni natjecaj za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom. 

Predmet javnog natjecaja je obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom u Rapcu, na relaciji: Maslinica – Lungo Mare – Lanterna – Girandella. Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave javnog natjecaja, odnosno od cetvrtka, 15. ožujka 2012. zakljucno do petka, 30. ožujka 2012. godine, u 12,00 sati kada ce se održati javno otvaranje pristiglih ponuda u prostorijama Grada Labina.

Povezane vijesti:

Izvješce sa 26. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina


Prilozi