Pretraživanje

Objava javnih rasprava








20.07.2020. – Objava  druge ponovne javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac


14.01.2020. Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Šikuli

23.12.2019. - Objava javne rasprave o Prijedlogu IV. Izmjena Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

Objava javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina (otklanjanje primjedbe Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja)


Objava javne rasprave - III ponovna Javna rasprava o prijedlogu IV izmjena i dopuna PPU Grada Labina


Objava javne rasprave – Prijedlog trećih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

Objava ponovne javne rasprave – Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina


Objava javne rasprave – prijedlog Urbanističkog plana uređenja Šikuli


Objava javne rasprave – prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune


Objava javne rasprave – Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza

Objava Javne rasprave - ID PPUGL - PETE ID

Objava Javne rasprave - UPU ŠIKULI



;