Pretraživanje

Objava javnih rasprava

Objava ponovne javne rasprave – Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina

Objava javne rasprave – Prijedlog trećih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike


Objava ponovne javne rasprave – Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina


Objava javne rasprave – prijedlog Urbanističkog plana uređenja Šikuli


Objava javne rasprave – prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune


Objava javne rasprave – Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza

Objava Javne rasprave - ID PPUGL - PETE ID

Objava Javne rasprave - UPU ŠIKULI;