Pretraživanje

Objava javnih rasprava

Objava javne rasprave – prijedlog Urbanističkog plana uređenja Šikuli

Objava javne rasprave – prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune


Objava javne rasprave – Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza

Objava Javne rasprave - ID PPUGL - PETE ID

Objava Javne rasprave - UPU ŠIKULI;