Pretraživanje

Objava biračima

Petak, 05. Lipnja 2020. - 0:00

Gradsko vije6e Grada Labina donijelo je dana 26. svibnja 2020. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vije6a mjesnih odbora na području Grada Labina. Odluka je objavljena u Službenim novinama Grada Labina br.912020. od27.05.2020. godine.

Za dan provedbe izbora određena  je nedjelja, 5. srpnja 2020 godine.

Rokovi za pripremu registra birača teku od 04. lipnja 2020 godine.

Svaki građanin ima pravo pregledati svoje podatke upisane u registar birača, te traćiti njihovu dopunu ili ispravak . Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registra birača u Matičnom uredu Labin, Titov trg I l, svaki radni dan i to:

ponedjeljak, srijeda i petak od 9,00 do 11,00 sati te, utorkom i četvrtkom od 12,00 do 14,00 sati. Stranke se primaju i van uredovnog radnog vremena primanja stranaka i to po prethodnom dogovoru telefonskim putem ili putem elektroničke poSte na telefon: 052 866 620, 052 866 622, 052 866 625,, 052 866 628, e-mail adresa: vesna.gobo@istra-istria.hr.

Rok do kojeg građani mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača istječe u srijedu 24. lipnja 2020. godine.

Građani Republike Hrvatske mogu provjeriti svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://biraci.gov.hr/ResistarBiraca/.

Prilozi