Pretraživanje

Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša pod sloganom 'Misli – jedi – ocuvaj'

Srijeda, 05. Lipnja 2013. - 11:52

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvecene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Ove godine Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se pod sloganom 'Misli – jedi – ocuvaj' u znaku boljeg upravljanja proizvodnjom i korištenjem hrane.

Naime, jedna trecina proizvedene hrane završi kao otpad, a cak polovina proizvedenog voca i povrca se baci. Svako od nas može i treba doprinijeti rješavanju ovog problema. Donošenje smislenih odluka pri kupovini hrane, ali i dobro upravljanje vlastitom smocnicom, jedan je od nacina kako možemo dati vlastiti doprinos. Odabir organske hrane, u cijoj se proizvodnji ne koriste kemikalije, zatim odabir lokalno uzgojene hrane koja na putu do tržnice nije prošla pola svijeta i time doprinijela povecanju ispuštanja staklenickih plinova. Smanjenje kolicine bio otpada koji se odlaže na odlagališta jedan je od ciljeva koji je Hrvatska preuzela u cilju dostizanja visokih standarda zemalja EU u gospodarenju otpadom.

Povodom Dana hrvatskih zdravih gradova i Svjetskog dana zaštite okoliša u organizaciji Labin Zdravog grada u subotu, 8. lipnja 2013. godine s pocetkom u 9,00 sati na labinskoj Gradskoj tržnici svoje aktivnosti na štandovima predstavit ce se komunalno poduzece 1. Maj Labin i labinske udruge Gradsko društvo Crvenog križa, Liga protiv raka, Udruga za osobe s invaliditetom, Udruga Martincica, Udruga za zaštitu životinja Fenix, Centar za starije osobe +65, Dnevni centar za inkluziju i Udruga za mlade Alfa Albona. Istovremeno ce vijecnici Gradskog vijeca mladih osnovnih škola dijelili sugradanima prigodne letke, a svojim glazbeno – scenskim programom predstavit ce se radionice Labin Zdravog grada. Nakon provedene edukacije za ucenike IV. razreda na temu "Odvojeno sakupljanje otpada” tokom sljedeceg tjedna održat ce se eko kviz na navedenu temu u suradnji sa udrugom „Put“ i osnovnim školama Matije Vlacica i „Ivo Lola Ribar“.

Prikljucite se obilježavanju Svjetskog dana zaštite okoliša i pridonesite naporima usmjerenim u znaku boljeg upravljanja proizvodnjom i korištenjem hrane koji se ove godine obilježava pod sloganom 'Misli – jedi – ocuvaj'.