Pretraživanje

Obavljanje prijevoza cestovnim vlakom

Uvjeti i način obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Grada Labina, te uvjeti i postupak za davanje koncesije za obavljanje prijevoza cestovnim vlakom uređeni su Odlukom o obavljanju prijevoza cestovnim vlakom u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 2/12.), a koja je donesena temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 178/04., 48/05., 151/05., 111/06 i 63/08.). Postupak za obavljanje prijevoza cestovnim vlakom provodi se na temelju javnog natječaja na vrijeme od 4. godine uz godišnju naknadu čiji najniži iznos određuje izvršno tijelo.


;