Pretraživanje

Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Petak, 16. Ožujka 2018. - 0:00

TD 1. MAJ d.o.o. Labin obavještava građane da će se od 24. ožujka do 6. srpnja vršiti prikupljanje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstava putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području Grada Labina. Ono će, prema utvrđenom rasporedu, biti postavljano po lokacijama, s tim da će svi korisnici uvid u raspored imati na  web stranici komunalnog poduzeća, kroz medije te pozivom na broj 855–375.

Uz mobilno reciklažno dvorište postavljat će se i kontejneri za krupni (glomazni) i zeleni otpad nastao orezivanjem i uređenjem okućnica.

Predmeti ili tvari koje se smatraju glomaznim otpadom: kupaonska oprema (kada, umivaonik, kupaonski ormari,…), stvari za djecu (krevet, stolice,igračke,…), podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema... Ističemo da krupni (glomazni) otpad građani mogu i dalje tijekom cijele godine, besplatno odložiti u reciklažnom dvorištu.

Na području grada Labina određeno je ukupno 18 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno vrijeme zadržavanja na pojedinoj lokaciji. U mobilnom reciklažnom dvorištu dežurat će radnik koji će zaprimati otpad od građana. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta prilagođeno je građanima kako bi im bilo što dostupnije u radne dane, ali i tijekom vikenda.

Termine i lokacije na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorišta možete pogledati U PRILOGU.

Prilozi