Pretraživanje

Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Utorak, 28. Ožujka 2017. - 0:00

KP 1. Maj Labin obavještava građane da će se od travnja do lipnja vršiti prikupljanje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstava putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području Grada Labina. Ono će, prema utvrđenom rasporedu, biti postavljano  po lokacijama, s tim da će svi korisnici uvid u raspored imati na  web stranici komunalnog poduzeća, kroz medije te pozivom na broj 855 – 375.

Uz mobilno reciklažno dvorište postavljati će se i kontejneri za krupni (glomazni) i zeleni otpad nastao orezivanjem i uređenjem okućnica.

Predmeti ili tvari koje se smatraju glomaznim otpadom: kupaonska oprema (kada, umivaonik, kupaonski ormari, …),stvari za djecu (krevet, stolice,igračke…), podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema... Ističemo da krupni (glomazni) otpad građani mogu i dalje tijekom cijele godine, besplatno odložiti u reciklažnom dvorištu.

 Na području grada Labina određeno je ukupno 18 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno vrijeme zadržavanja na pojedinoj lokaciji. U mobilnom reciklažnom dvorištu dežurati će radnik koji će zaprimati otpad od građana. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta prilagođeno je građanima kako bi im bilo što dostupnije u radne dane ali i tijekom vikenda.

 Termine i lokacije na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorišta možete pogledatiU PRILOGU.

Prilozi