Pretraživanje

Obavijest korisnicima prava na korištenje besplatnih udžbenika

Srijeda, 18. Lipnja 2014. - 12:47

Grad Labin ce za školsku godinu 2014./2015. osigurati besplatne udžbenike za djecu ciji su roditelji korisnici prava na pomoc za podmirenje troškova stanovanja (subvencija). Pravo na besplatne udžbenike ostvaruju ucenici osnovnih škola na podrucju Grada Labina koji imaju prebivalište na podrucju Grada Labina.

Zahtjevi za dodjelu udžbenika i narudžbenice mogu se podnijeti u gradskoj upravi u  Upravnom odjelu za samoupravu i opce poslove, soba broj 15., radnim danom od 8,00 -15,00 sati. Zahtjevi ce se primati zakljucno do petka, 4. srpnja 2014. godine.

Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 866-842.