Pretraživanje

Obavijest - 01. srpnja zapocinje se s naplatom usluge parkiranja na parkiralištu Stari grad

Petak, 27. Lipnja 2014. - 11:37

Od utorka, 01. srpnja 2014. godine zapocinje se s naplatom usluge parkiranja na parkiralištu Stari grad. Naplata se vrši u slijedecim vremenskim terminima:

LJETNO RAZDOBLJE NAPLATE (naplata svaki dan)

- Od 01. svibnja do 30.lipnja – 06:00 – 18:00 (5,00 kn/sat)

- Od 01. srpnja do 30. kolovoza – od 06:00 do 21:00 (5,00 kn/sat) ; od 21:00 – 24:00 (2,50 kn/sat)

- Od 01.rujna do 30. rujna – 06:00 – 18:00 (5,00 kn/sat)

- Dnevna karta – 20,00 kn

- Mjesecna karta – 150,00 kn

ZIMSKO RAZDOBLJE NAPLATE (naplata svaki dan osim vikenda i praznika)

- Od 01. listopada do 30. aprila – 06:00 – 18:00 (2,00 kn/sat)

- Dnevna karta – 8,00 kn

- Mjesecna karta – 60,00 kn

Cijene godišnjih karata su 1.000 kn, cijene godišnjih karata za stanare u ulicama Sv. Katarina, Paolo Sfeci, Aldo Negri do kucnog broja 5, Kalic, Ucka te Titov trg su 150,00 kn, a cijene za godišnje karte pravnih subjekata koji imaju sjedište na navedenim adresama je 360,00 kn.

Sve karte se mogu kupiti u naplatnoj kucici na parkiralištu Stari grad pocevši od 27.lipnja 2014. godine od 12 do 18 sati.

Mole se korisnici godišnjih karata za stanare prilikom prve kupovine godišnje karte pripreme:

1. presliku osobne iskaznice ili presliku uvjerenja Ministarstva unutarnjih poslova o adresi stanovanja (koje se smije biti starije od 3 mjeseca) ili presliku ugovora o najmu stana

2. presliku prometne dozvole ili presliku ugovora o najmu i korištenju vozila – leasing, rent a car i sl.

Mole se korisnici godišnjih karata za pravne subjekte prilikom prve kupovine godišnje karte pripreme:

1. presliku ugovora o zakupu ili presliku izvatka iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora (koje ne smije biti starije od 3 mjeseca),

2. presliku prometne dozvole ili presliku ugovora o najmu i korištenju vozilan – leasing, rent a car i sl.

Prilikom prve kupovine korisnici stanarskih, kartica za pravne subjekte ili mjesecnih kartica placa se 100,00 kn kaucije za magnetsku karticu, a koja se vraca ukoliko korisnici prestaju koristiti kartice i vrate magnetsku karticu neoštecenu.

Za sva dodatna pitanja nazovite Labin 2000 d.o.o. na telefonski broj 881 – 115 ili na mail info@labin2000.hr