Pretraživanje

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Labina

Utorak, 11. Svibnja 2021. - 0:00

Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, na temelju točke IV. Zaključka, KLASA: 022-05/21-01/165, URBROJ:  2144/01-01-21-1, od 6. svibnja 2021. godine objavljuje Natječaj.

 

Predmet prodaje su sljedeće nekretnine:

k.č. 330, k.č. 332, k.č. 333, sve upisane u k.o. Labin- Presika, koje se izlažu prodaji skupno, kao jedinstvena cjelina. Ukupna početna cijena iznosi 80.700,00 kuna.

 U naravi se radi o ruševinama sa vidljivom ostacima nosivih zidova, bez instalacija i bilo kakvog vrjednijeg uređenja.

Rok za predaju ponuda istječe 26. svibnja 2021. u 14.00 sati, bez obzira na način dostave.

 

Tekst Natječaja i fotoelaborat dostupni su u prilogu.

Prilozi