Pretraživanje

Natjecaj za obavljanje komunalne djelatnosti hitne intervencije i vucne službe na podrucju Grada Labina

Srijeda, 07. Listopada 2015. - 11:14

Grad Labin objavio je dana 5. listopada 2015. godine na stranicama Elektronickog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr Obavijest o namjeri davanja koncesije za postupak obavljanja komunalne djelatnosti hitne intervencije i vucne službe na podrucju Grada Labina (Broj objave: 2015/S 01K-0032212).

Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da na navedenoj stranici mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje. Krajnji rok za dostavu ponuda je 6. studeni 2015. godine do 13:00 sati, kada ce se izvršiti i javno otvaranje ponuda u sjedištu davatelja koncesije, Grad Labin, Titov trg 11, Labin.