Pretraživanje

Natjecaj za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2014/2015. ucenicima srednjih škola i studentima s podrucja Grada Labina

Utorak, 30. Rujna 2014. - 10:37

Na temelju clanka 6. Pravilnika o stipendiranju ucenika i studenata Grada Labina, sukladno Odluci o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj 2014./2015. godini i Odluci o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2014/2015. raspisuje se Natjecaj za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2014/2015. ucenicima srednjih škola i studentima s podrucja Grada Labina.

U školskoj/studijskoj godini 2014/2015., Grad Labin dodjeljuje stipendije ucenicima srednjih škola i studentima s podrucja Grada Labina i to:

1. dosadašnjim stipendistima u skladu s zakljucenim ugovorima o stipendiranju,

2. novim stipendistima, temeljem raspisanog Natjecaja za dodjelu stipendija, i to:

- cetiri (4) stipendije ucenicima srednjih škola

- sedamnaest (17) stipendija studentima prve godine deficitarnih studija

- osam (8) stipendija studentima prve godine svih studija

- osam (8) stipendija studentima druge do šeste godine deficitarnih  studija

- sedam (7) stipendije studentima druge do šeste godine svih studija.

Za dodjelu stipendije imaju se pravo natjecati ucenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na podrucju Grada Labina od najmanje šest mjeseci ukoliko se redovno školuju/ studiraju izvan mjesta prebivališta i ukoliko ne primaju drugu stipendiju.

Prijave na ovaj Natjecaj podnose se na adresu Grad Labin, Gradonacelnik, Titov trg 11, na propisanom obrascu kojeg se može dobiti na istoj adresi u zgradi Grada Labina, u prizemlju i na Internet stranici Grada Labina www.labin.hr.

Natjecaj je otvoren 15 dana od dana objave na Oglasnoj ploci Grada Labina i to od 30. rujna 2014. godine do 15. listopada 2014. godine. Za podrobnije obavijesti natjecatelji se mogu obratiti u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Labina soba broj 9/I. kat ili na telefon 866-853 i 866-812.

Cjelokupni tekst  natjecaja možete preuzeti u privitku ove obavijesti.


Prilozi