Pretraživanje

Natjecaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Četvrtak, 03. Siječnja 2013. - 14:04

Na temelju clanka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11.), clanka 6. Odluke o uvjetima i postupku natjecaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.) i Zakljucka Gradonacelnika Grada Labina o raspisivanju natjecaja za davanje poslovnih prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/12-01/2-401 URBROJ: 2144-01-01-12-1 od  28. prosinca   2012. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisao je Natjecaj za davanje poslovnih prostora u zakup, i to:

1.  poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 4, prizemlje, ukupne površine 25,37 m2, sagraden na k.c. 823 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina tekstilom

- pocetni iznos mjesecne zakupnine po m2: 36,00 kn

2. poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7, površine 29,00 m2, prizemlje, sagraden na k.c. 716 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina tekstilom

- pocetni iznos mjesecne zakupnine po m2: 36,00 kn

3. poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 2, površine 23,00 m2,  prizemlje, sagraden na k.c. 651/1 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina

- pocetni iznos zakupnine po m2: 36,00 kn

4. poslovni prostor u Labinu, Titov trg 10, površine 22,00 m2, prizemlje, sagraden na k.c. Z-225/4 k.o. Labin, ,

- namjena poslovnog prostora: trgovina tekstilom

- pocetni iznos zakupnine po m2: 25,00 kn.

Pisane ponude podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11, Labin do utorka, 8. sijecnja 2013. godine do 12,00 sati. Za sve obavijesti vezane uz raspisivanje natjecaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Labina ili na telefon 866-863.

Tekst Natjecaja možete preuzeti u prilogu ove obavijesti.


Prilozi