Pretraživanje

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup

Četvrtak, 02. Ožujka 2017. - 0:00

Raspisuje se natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup u Labinu, Rudarska 1, oznake P-6, površine 11,70 m2, prizemlje, sagrađen na 881/5 k.o. Novi Labin.

Natječaj počinje u četvrtak 02. ožujka 2017. godine traje 15 dana, a otvaranje ponuda je 17. ožujka 2017. godine u 12,00 sati bez obzira na način dostave ponuda.

Ponuda mora sadržavati:
a) uredno ispunjen obrazac ponude za zakup poslovnog prostora, (u privitku)
b) izvod iz Registra političkih stranaka Republike Hrvatske,
c) dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica ili virmanski nalog), d) potvrdu Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnoszi Grada Labina o podmirenim obvezama prema Gradu po bilo kojoj osnovi,
e) potvrda Porezne uprave, da nema nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu.

Prilozi