Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Četvrtak, 19. Kolovoza 2021. - 0:00

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13., 3/17. i 16/20.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/21-01/274, URBROJ: 2144/01-01-21-1 od 11. kolovoza 2021. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup.

 
RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

1. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 2, površine 20,85 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 634 k.o. Novi Labin (SPORTSKI CENTAR “FRANKO MILETA”),

- namjena poslovnog prostora: trgovina sportskom opremom i/ili dodacima prehrane za sportaše,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 36,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 938,25 kuna.


2. Poslovni prostor u Labinu, Titov trg 10, površine 22,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 414 k.o. Labin-Presika,

- namjena poslovnog prostora: trgovina ne prehrambenih proizvoda (isključivo proizvodi iz Republike Hrvatske – EU) i/ili kancelarijski prostor,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 687,50 kuna.

NAPOMENA: U poslovnom prostoru nalazi se bankomat, te će se za isti površina korištenja poslovnog prostora umanjiti za 2,00 m2.

Bankomat ima ugrađeno interno el. brojilo te se troškovi utroška električne energije mjesečno  fakturiraju Gradu Labinu.

3. Poslovni prostor u Labinu, Svetog Mikule 15, površine 30,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 179,180/1, 180/2, 181 i 186/1 sve k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: kancelarijski prostor,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.125,00 kuna.


4. Poslovni prostor u Rapcu, Obala Maršala Tita 21, površine 32,00 m2, sagrađen na k.č. 903/3 k.o. Rabac, prizemlje,

- namjena poslovnog prostora: frizerski salon,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 43,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1,720,00 kuna.


5. Poslovni prostor u Rapcu, Obala Maršala Tita 23, ukupne površine 38,00 m2, sagrađen na k.č. 903/3 k.o. Rabac,

- namjena poslovnog prostora: : trgovina i/ili kancelarijski prostor i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 43,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 2.042,50 kuna.

 
6. Poslovni prostor u Labinu, Kapelica 48A, površine 106,08 m2, suteren i prizemlje, sagrađen na k.č. 16/12 k.o. Trget,

- namjena poslovnog prostora: trgovina,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 20,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 2.652,00 kuna.

NAPOMENA: Nekretnina je opterećena založnim pravom u korist treće osobe, te je u vlasničkom listu zabilježen ovršni postupak, glede kojeg je pred Općinskim sudom u Pazinu, Stalnom službom u Labinu povučen prijedlog za ovrhu od strane ovrhovoditelja.

            Ugovor o zakupu predmetnog poslovnog prostora sklapa se na razdoblje od 5 godina, ali sukladno članku 88. stavku 2. Ovršnog zakona, u slučaju eventualne prodaje nekretnine u ovršnom

postupku, ugovor o zakupu prestaje pravomoćnošću rješenja o dosudi nekretnine kupcu. Zakupnik u slučaju prijevremenog raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora uslijed prodaje nekretnine u ovršnom postupku nema pravo na naknadu štete od zakupodavca zbog izgubljene koristi niti ima pravo potraživati od zakupodavca naknadu ni umanjenje zakupnine za eventualna ulaganja u poslovni prostor.

 
7. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 4, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: kancelarijski prostor,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 693,75 kuna.


8. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 5, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: kancelarijski prostor,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 337,50 kuna.

 
9. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 6, površine 18,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: kancelarijski prostor,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 675,00 kuna.


Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, oidnosno 03. rujna 2021. u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Cjelokupni tekst Natječaja te obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.
 

Prilozi