Pretraživanje

Najam stanova u vlasništvu Grada Labina

Labin danas > Stanovanje > Najam stanova u vlasništvu Grada Labina

Najam stanova u vlasništvu Grada Labina provodi se u skladu sa slijedećim propisima: Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98., 66/98. i 22/06.), Odluka o davanju stanova u najam (pročišćeni tekst) („Službene novine Grada Labina“ broj 3/15.) kojom su propisani uvjeti i mjerila za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Labina prema redoslijedu utvrđenom Listom prvenstva za davanje stanova u najam i Zaključak o utvrđivanju zaštićene i slobodno ugovorene najamnine („Službene novine Grada Labina“ broj 4/15.). Gradonačelnik Grada Labina donio je dana 17. lipnja 2015. godine Zaključak o utvrđivanju Liste prvenstva za davanje stanova u najam, kojim je utvrđena Lista prvenstva za razdoblje od četiri godine od dana stupanja na snagu Zaključka.

Kontakt osoba:

_contact icon.png (64 KB) Alen Paliska
Stručni suradnik za stanove, poslovne prostore i javne površine
Tel. +385 52 866 863
email:alen.paliska@labin.hr


;