Pretraživanje

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima osnivanja prava služnosti za EKI na javnom je savjetovanju

Ponedjeljak, 04. Listopada 2021. - 0:00

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima osnivanja prava služnosti za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu koja se gradi i koristi na, iznad ili ispod nekretnina u vlasništvu Grada Labina ili nekretnina kojima Grad Labin upravlja te o uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Labina na javnom je savjetovanju u periodu od 4. listopada 2021. do 3. studenog 2021.

Pozivaju se zainteresirani građani da u ostavljenom roku dostave svoje prijedloge i mišljenja na način da popune priloženi obrazac.

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do zadnjeg dana savjetovanja na adresu elektronske pošte: loreta.blaskovic@labin.hr.

Kontakt osoba: Loreta Blašković, pročelnica UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove.

Po završetku savjetovanja, razmotrit će se pristigli prijedlozi i mišljenja te potom izraditi Izvješće o savjetovanju s javnošću s očitovanjem o prihvaćanju/neprihvaćanju/ primanju na znanje zaprimljenih prijedloga i mišljenja.

Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici Grada Labina.

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

Prilozi