Pretraživanje

MO Labin Kature

U Vijeće Mjesnog odbora Labin Kature izabrani su:

  1. Irene Smoković
  2. Aida Murtić Hodžić
  3. Tijana Kocijel
  4. Giuliano Milevoj
  5. Gracijela Milevoj
  6. Valdi Gobo
  7. Ferzeta Okanović

Predsjednica
Tijana Kocijel
E-mail: mjesni.odbori@labin.hr ili tijanakocijel@gmail.com


ARHIVA

Mandat 2016.-2020.

7947.png (84 KB) 7948.png (82 KB) 7949.jpeg (7 KB) 7951.png (96 KB)

Prilozi


;