Pretraživanje

Mladi

Zdravlje, socijalna politika i mladi > Mladi

mladi-danas.jpg (84 KB)Javne politike za mlade na europskom su prostoru, na nacionalnim i lokalnim razinama već desetljećima sastavni dio političkog djelovanja i planiranja ulaganja iz javnih prihoda. Republika Hrvatska uključena je u trendove EU politike za mlade, pa je tako 2007. Hrvatski sabor donio Zakon o osnivanju savjeta mladih, a strateški dokumenti (programi) kojima se utvrđuju smjernice javnih politika prema i za mlade doneseni su već 2006. godine, a sljedeći od 2009. do 2013. godine.

Vlada Republike Hrvatske je 2014. godine usvojila Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, u nastojanju da se osigura uključivanje mladih u političko odlučivanje, ali i potakne sudjelovanje u javnom životu u zajednici u kojoj žive.


MLADI U LABINU

U Gradu Labinu od 2008. godine djeluje Savjet mladih Grada Labina kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje je osnovano u cilju uključivanja mladih u javni život Grada Labina, koji na lokalnoj razini političkog djelovanja i sudjelovanja mogu najviše utjecati i unaprijediti položaja mladih. U listopadu 2014. Grad Labin je zajedno s partnerima Udrugom Alfa Albona, Regionalnim info centrom za mlade MKI Rijeka, te Društvom za istraživanje i potporu Rijeka, pokrenuo projekt „Lokalni program za mlade Labin“. U suradnji sa Savjetom mladih Grada Labina i navedenim partnerima, Grad Labin je proveo niz istraživanja, održao javne rasprave sa mladima i osobama koje rade sa mladima u cilju stvaranja Lokalnog programa za mlada u Gradu Labinu.


Gradsko vijeće Grada Labina je 3. kolovoza 2015. donio Odluku o donošenju Lokalnog programa za mlade - strateškog dokumenta kojim se uređuje na koje načine djelovati prema mladima i sa mladima kako bi se poboljšala kvaliteta življenja mladih u Gradu Labinu a koji je prilagođenom dokumentima usvojenim na nacionalnoj razini, te ugrađuje demokratske norme i iskustva iz javnih politika za mlade iz okruženja. Za provođenje mjera nadležan je savjet mladih, točnije radna skupina za provođenje akcijskog plana strategije koju čine predstavnici gradske uprave, predstavnici savjeta te predstavnici mladih, temeljem odluke gradonačelnika.

Kontakt za mlade u Gradu Labinu:
PročelniK Upravnog odjela za društvene djelatnosti
Borjan Batagelj
Tel. +385 52 866 841
email:borjan.batagelj@labin.hr

mladi1.jpg (78 KB)
Savjet mladih Grada Labina
mladi2.jpg (105 KB)Lokalni program za mlade
mladi3.jpg (115 KB)Info centar za mlade Labin

05_1241433067_logotip_mladi.jpg (105 KB)
Gradsko vijeće mladih
   


;