Pretraživanje

Mjesnom odboru Kapelica i Udruzi za mlade Alfa Albona odobrena sredstva Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Srijeda, 03. Prosinca 2014. - 14:50

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva raspisala je u rujnu ove godine Natjecaj „Mali projekti za bolje sutra” i “Razvoj društva”. Natjecaj za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“ bio je raspisan od 22. rujna do 22 listopada 2014., a pravo prijave imale su udruge, ustanove i mjesni odbori koji imaju sjedište registrirano u gradovima i opcinama clanovima Fonda gradova i opcina, a to su: Buzet, Buje, Labin, Novigrad, Pazin, Vodnjan, Porec, Rovinj, Svetvincenat, Vrsar, Kanfanar, Marcana, Motovun, Ližnjan, Medulin.

Malim projektom podrazumijeva se skupina aktivnosti pokrenuta od strane organizacije na podrucju gradova i opcina u kojima je sjedište organizacije prijavitelja, u maksimalnom trajanju od 6 mjeseci, te kao takav doprinosi razvoju lokalne zajednice, rješavanju konkretnih problema i kvaliteti življenja u toj zajednici.

Financijsku podršku na Natjecaju za male projekte, ostvarili su:

1.Društvo Naša djeca Porec, „Stihovi ne priznaju granice“, 8.000,00 kn 

2. Mjesni odbor Kapelica, Labin, „Oprema za mame i tate“, 10.000,00 kn

3.OŠ Juršici, Svetvincenat, „Kuturna baština Roverije - priprema zimnice“, 10.000,00 kn

4.Mjesni odbor Zabrežani, Pazin, „Složnim rukama do zajednickog cilja“, 9.000,00 kn

5.Društvo Naša djeca Pazin, „Poligon srece“, 10.000,00 kn

Natjecaj „Razvoj društva“ bio je raspisan od 19. rujna do 20. listopada 2014., a pravo prijave imale su udruge sa sjedištem u Istarskoj županiji. Natjecaj je obuhvacao 3 prioritetna podrucja: P.1. Projekte novoosnovanih udruga, P.2. Podrške za edukacije i P.3. Projekte spajanja generacija „Pružam ti ruku“.

Financijsku podršku na Natjecaju „Razvoj društva“, ostvarili su, po prioritetima:

1.Udruga Pružam ti ruku, Umag, „Uceci i pomažuci rastemo zajedno“, 40.000,00 kn (P.1.)

2.Volonterski centar Istra, Pula, „Snažni kao volonteri“, 30.000,00 kn (P.2.A.)

3. Udruga za mlade Alfa Albona, Labin, „Mladi i mobilni“, 30.000,00 kn (P.2.A.)

4. Astronomsko društvo Višnjan, „U prirodi za prirodu i gradane“, 30.000,00 kn (P.2.A.)

Cestitamo dobitnicima potpora te želimo uspješnu provedbu njihovih akcija!