Pretraživanje

Mjesni odbor Vinež poziva gradane Vineža na sjednicu Vijeca u ponedjeljak, 14. sijecnja

Četvrtak, 10. Siječnja 2013. - 10:14

Na temelju clanka 12. Poslovnika o radu Vijeca Mjesnog odbora Vinež saziva se 4. sjednica Vijeca Mjesnog odbora Vinež, koja ce se održati u ponedjeljak 14. sijecnja 2013. godine u 18.30 sati u prostorijama Doma kulture „Riko Milevoj“ na Vinežu. Za rad na sjednici, predlaže se slijedeci dnevni red:

  1. Prihvacanje zapisnika sa 3. sjednice MO Vinež
  2. Legalizacija bespravno izgradenih nekretnina
  3. Prijedlozi za imenovanje ulica na podrucju MO Vinež
  4. Razno

Pozivaju se gradani Vineža koji su zainteresirani za predloženu tematiku da se odazovu sjednici Vijeca Mjesnog odbora Vinež. Sjednici ce prisustvovati procelnica Upravnog odjela za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina Anamarija Lukšic i direktorica trgovackog društva Labin Stan d.o.o. Dolores Soric u cilju pojašnjavanja postupaka legalizacije bespravno izgradenih zgrada i obrazloženja prijedloga za imenovanje ulica na podrucju Grada Labina.


Prilozi