Pretraživanje

Mjesni odbor Vinež

U Vijeće Mjesnog odbora Vinež izabrani su:

1.    Bojan Batelić
2.    Fajdo Begović
3.    Dorijan Brubnjak 
4.    Vedran Samardžija
5.    Lari Zahtila

Predsjednik
Bojan Batelić

Tel.: +385 95 910 00 36
E-mail: mjesni.odbori(at)labin.hr ili bojan.colorito(at)gmail.com       

Prilozi


;