Pretraživanje

Mjesni odbor Ripenda

U Vijeće mjesnog odbora Ripenda izabrani su:

  1. Helena Derosi
  2. Dino Dušman
  3. Roberto Knapić
  4. Alis Kovačec Martinović
  5. Maja Vidović.

Predsjednica
Helena Derosi
Tel.: +385 91 918 5313
e-mail: mjesni.odbori(at)labin.hr ili h.derosi(at)gmail.com

Prilozi


;