Pretraživanje

Mjesni odbor Labin Donji

U Vijeće Mjesnog odbora Labin Donji izabrani su:

  1. Nevenka Belušić
  2. Ifet Bešić, Labin
  3. Darijan Čekada
  4. Dean Milevoj
  5. Salmir Mrkaljević
  6. Dean Nestorović
  7. Josip Štemberga.

Predsjednik
Darijan Čekada
Mob: +385 91 5781151
e-mail: mjesni.odbor(at)labin.hr ili darijan.cekada(at)gmail.com

Prilozi


;